A humán papillomavírus hordozás felmérése HPV pozitív cervicalis atypiában szenvedő nőbetegek férfi partnereinél

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Secondary prevention (family medicine, preventive medicine)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Matlák Tímea

Abstract data

Előadás címe: 
A humán papillomavírus hordozás felmérése HPV pozitív cervicalis atypiában szenvedő nőbetegek férfi partnereinél
Abstract: 

A szűrési lehetőségek ellenére hazánkban évente mintegy 500 nő hal meg cervix carcinomában. A tumor etiológiájában szerepet játszó humán papillomavírus (HPV) szexuális kontaktussal terjed, így a férfi partnereket is fertőzheti, akik hordozóvá válva reinfekció forrásai lehetnek.
Célunk perzisztens cervicalis atypiában szenvedő nőbetegek és partnereik HPV státuszának a felmérése volt. A cervix, illetve az urethra és glans területéről nyert exfoliált sejtekből izolált DNS-ben PCR-val vizsgáltuk a HPV jelenlétét, genotípusát és valós idejű PCR-val a kópiaszámát.
A vizsgálatba bevont 17 HPV pozitív nő közül 12 betegben magas onkogén kockázatú HPV-t azonosítottunk. Hat esetben HPV16 fordult elő, egy-egy betegnél alacsony és közepes onkogenitású genotípussal együtt. Öt betegnél találtunk más magas kockázatú genotípust (HPV18, 31, 33, 51, 56, 82); egy, két illetve egy beteg mintájában pedig közepes-, alacsony, valamint ismeretlen onkogenitású genotípus fordult elő (rendre HPV66; 55; 72; 83). Egy nőbeteg esetében nem sikerült a vírus genotípus azonosítása.
A férfi partnerek közül 11 bizonyult HPV pozitívnak. Hét esetben a HPV genotípusa megegyezett a nőbetegben azonosítottal (4 HPV16, 1-1 HPV31, 55 és 72), a kevert fertőzésben szenvedő nők partnereinél csak a HPV16 volt jelen. A HPV33 pozitív nőbeteg partnere HPV6 pozitív volt. Négy férfi esetében csak a HPV hordozást sikerült kimutatnunk.
A vírus átlagos kópiaszáma a nőkben 2,2x105, a partnereikben pedig 8,0x103 kópia/µg DNS volt (p<0,01). Három pár követése során két pár mindkét tagja HPV negatívvá vált. A harmadik pár tartósan HPV16 pozitív volt, a nőbetegnél hullámzó, partnerénél tartósan magas kópiaszámmal.
Eredményeink alapján a perzisztens HPV fertőzésben szenvedő nőbetegek férfi partnerei is HPV hordozóvá válhatnak, bennük rendszerint ugyanaz a vírus genotípus mutatható ki, bár alacsonyabb kópiaszámban. A perzisztens HPV fertőzéshez társuló tartós cervicalis atypia esetén tehát hasznos lehet a férfi partner HPV státuszának a vizsgálata is; ennek ismerete segítheti a vírus eradikációját a nőbeteg szervezetéből és a reinfekció elkerülését.

First tutor
Name: 
Dr. Szarka Krisztina
Department: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program