A Hem és Met-Hem vérszérumban végbemenő transzportfolymatainak követése kromatográfiás és atomspektrometriás módszerrel

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Hematológia, hemosztazeológia, onkológia, kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, neurovaszkulásris medicina, szívsebészet)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Posta Niké

Abstract data

Előadás címe: 
A Hem és Met-Hem vérszérumban végbemenő transzportfolymatainak követése kromatográfiás és atomspektrometriás módszerrel
Abstract: 

Az érbetegségek, többek között az érelmeszesedés és vaszkuláris kalcifikációk kórlefolyásában a hem-stressznek maghatározó szerepe van. A vörösvértestek nagy mennyiségben tartalmaznak hemet, azonban a hemoglobinból felszabadulva károsító hatást fejt ki az érfalra. A szérum több hemoglobin- és hem-kötő fehérjét tartalmaz, melyek a károsító hatásokkal szemben védelmet biztosítanak az erek rezidens sejtjei számára. A haptoglobin hemoglobint képes kötni és neutralizálni, a hemopexin a felszabaduló hem megkötését és metabolizmusát teszi lehetővé. Célul tűztem ki olyan fehérje keresését a szérumban, ami hasonlóan az előbb említett és ismert kötőfehérjékhez, rendelkezik hemoglobin- és hem-kötő képességgel.
A humán vérszérum minták frakcionálásra anioncserélő gyantát tartalmazó ioncserélő oszlopot állítottam össze. Az ioncserélő gyantához való eltérő kötődés miatt az egyes fehérjefrakciók különböző sebességgel haladnak. Az elválasztott frakciók fényelnyelését UV spektrofotométeren meghatározva megállapítottam, hogy a szérum 4 nagyobb frakciócsoportra bomlik.
A kidolgozott módszerrel azt vizsgáltam, hogy a vérszérumhoz különböző koncentrációban adott hem, met-hemoglobin és hemoglobin mely szérumfrakciókhoz kötődik. A vérszérumhoz a fenti vegyületeket adva elvégeztem az ionkromatográfiás elválasztást. Ezután meghatároztam a fehérjefrakciók vastartalmát nagyérzékenységű GFAAS módszerrel.
A vizsgált koncentráció tartományban szignifikáns albumin-kötődést figyeltem meg. Ezen túlmenően a hem megváltoztatta az albumin ioncserélő képességét. Meglepetésemre, az IgG csúcsnak megfelelően vasakkumulációt észleltem, ami dózisfüggést mutatott. Módszerünkkel 1 μM hemkoncentrációnál természetes vastartalmat találtam. Ezzel szemben, ennél nagyobb koncentrációk alkalmazása mellett dózistól függően jelentős mértékű hem-kötődést detektáltam az IgG csúcs tartományában. Mind az oxidált, mind a redukált hemoglobin a legkisebb hozzáadott koncentrációknál az immunglobulinnal eluálható.
Vizsgálataim szerint az IgG hem-kötő képességgel rendelkezik és hozzájárul a szérum védőmechanizmusaihoz. Az immunglobulin ezen új funkciója jelentőséggel bírhat az érbetegségek etiopathogenezisében.

First tutor
Name: 
Dr. Balla József
Department: 
Belgyógyászati Intézet, I. Belgyógyászati Klinika, Nephrológiai Tanszék
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program