Különböző folyadékterápiák hatékonyságának vizsgálata az életminőségre subarachnoideális vérzés miatt kezelt betegekben. Randomizált vizsgálat.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, mellkas-, hasi és plasztikai sebészet, traumatológia, ortopédia, kísérletes sebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Varga Eszter

Abstract data

Előadás címe: 
Különböző folyadékterápiák hatékonyságának vizsgálata az életminőségre subarachnoideális vérzés miatt kezelt betegekben. Randomizált vizsgálat.
Abstract: 

Bevezetés: A subarachnoideális vérzés kimenetelét a vérzést követő vasospazmus és másodlagos ischaemia alapvetően befolyásolja. Az ún. 3H (hypertonia, hemodilutio, hypervolaemia) kezelés kivitelezéséről nem egységesek az álláspontok.

Célkitűzés: Prospektív, randomizált, vakosított vizsgálat során a krisztalloid (Ringer-laktát)-alapú és a kolloid (Voluven)-alapú 3H-terápiák hatékonyságát hasonlítottuk össze a túlélés és az életminőség szempontjából. Hipotézisünk abban állt, hogy a Voluvennel kezelt betegek esetén a vasospazmus ritkábban fordul elő illetve sikeresebben kontrollálható, így a középtávú kimeneteli eredmények ebben a csoportban kedvezőbbek lesznek.

Vizsgálati módszerek:
-Vizsgálatba beválogatottak: Hunt-Hess I-III. stádiumú, silent ill. rupturált aneurysmás betegek.
-Felvételkor: rutin neuroradiológiai diagnosztika, majd a célvérnyomás értékének meghatározását követően boríték randomizáció történt krisztalloid- illetve kolloid-alapú, preventív folyadékterápiára.
-24 óránként rögzítve: TCCD, GCS, artériás vérgáz, pulzus, RR, neurológiai státusz (NIH Stroke Skála (NIHSS)), használt vazoaktív szerek.
-Az ellátást követő 14. és 30. napon rögzítve: Glasgow Outcome Scale (GOS), Barthel Index (BI).
-Az 1-7. napon a NIH Stroke Skálát értékeltük az akut állapot megítélésére. Kezelési végpontként a 30 napos túlélést, illetve az állapotsúlyosságot definiáltuk.

Eredmények:
A vizsgálatba 96 beteg került, melyből 24 beteg silent (RL: 10, Vv: 14) és 72 beteg rupturált (RL: 38, Vv: 34) aneurysmás.
-Silent csoport: NIHSS alapján a két csoport neurológiai súlyossága között az 1-7 nap alatt nem volt különbség. A halálozás mindkét csoportban 0. A GOS és BI esetén nem volt szignifikáns különbség a két csoport között.
-Rupturált csoport: NIHSS szerint az 1-7. napon a két csoport neurológiai súlyossága hasonló volt. Összesen 3 exitus történt (RL: 2, Vv: 1). A BI esetén nem találtunk statisztikailag kimutatható különbséget, míg a GOS értéke a krisztalloid-alapú terápia esetén szignifikánsan jobb volt.

Következtetések:
Eredményeink alapján a kimeneti végpontok szerint nincs különbség a Ringer-alapú és a Voluven-alapú preventív 3H-terápia hatékonyságában.

First tutor
Name: 
Dr. Molnár Csilla
Department: 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Second tutor
Name: 
Dr. Síró Péter
Department: 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program