A malignus melanoma epidemiológiai viszonyainak alakulása Magyarországon a kórházi teljesítmény-elszámolási rekordok alapján

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szőllősi Gergő József

Abstract data

Előadás címe: 
A malignus melanoma epidemiológiai viszonyainak alakulása Magyarországon a kórházi teljesítmény-elszámolási rekordok alapján
Abstract: 

A malignus melanoma (MM) az egyik legrosszabb indulatú daganat, melynek metasztázis képző ereje nagy. Kiemelt jelentőségű a korai, gyógyítható fázisban való felfedezés és az azt követő műtéti eltávolítás, kezelés. A korán kiszűrt esetek kezelése nagyon eredményes, ezért mindent el kell követni, hogy minél korábbi stádiumban kerüljenek a betegek felismerésre, és ellátásuk hatékony módon folyjon.
Kutatásunk célja az volt, hogy a MM fekvőbeteg ellátásra vonatkozó teljesítmény-elszámolási rekordok felhasználásával meghatározzuk a betegség gyakoriságát, az ellátás-koncentráció mértékét, valamint a túlélésben mutatkozó regionális különbségeket.
Az elemzéshez szükséges adatokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által kiadott adatbázis szolgáltatta, 2004-2009 közötti időszakra és a teljes országra vonatkozóan.
A fekvőbeteg intézményekben regisztrált betegek száma: 8989, a betegség incidencia pedig 13,77/100000 volt (2009), mely közel megegyezik a Globocan referencia adataival (10/100000). 147 intézmény vett részt a betegek ellátásában, melyek közül 5 látta el a betegek 55%-át. A betegek túlnyomó többsége (87%) egy intézményben kapta meg a szükséges kezelést. Az első 3 évben regisztrált betegek közül 2108-an vesztették életüket 2010-ig: MM letalitása 40% [95%-os megbízhatósági tartomány: 38-41%] volt. Ennél szignifikánsan alacsonyabb volt a letalitás Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön és magasabb volt Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon.
Bár az általunk feldolgozott adatbázis elsősorban finanszírozási célokat szolgál, vizsgálati eredményeink szerint, segítségével jól becsülhetőek a betegség egyes epidemiológiai és ellátási jellemzői. Adataink alapján egyértelmű, hogy a MM betegek ellátása koncentrált, ugyanakkor a letalitási adatok alapján jelentős területi különbségeket is mutat. Fontos feladat lenne az ellátásban résztvevő szolgáltatók protokolljainak minőségbiztosítása, illetve az ehhez szükséges adatgyűjtési rendszer kialakítása, amitől a letalitás csökkenését lehetne várni.

First tutor
Name: 
Dr. Sándor János
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program