Fogászati tömőanyagok zsugorodásának műszeres vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szájsebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Molnár Lilla Andrea

Abstract data

Előadás címe: 
Fogászati tömőanyagok zsugorodásának műszeres vizsgálata
Abstract: 

Célok: Az általunk végzett kutató munka célja a napjainkban is gyakran használt, három, modern folyékony kompozíciós tömőanyag anyagtani összehasonlító vizsgálata, eddig klinikánkon még nem alkalmazott módszerek segítségével. A vizsgálataink során polimerizációs zsugorodást, polimerizációs zsugorodási stresszt és konverziót, valamint hajlítási szilárdságot mértünk, és hasonlítottuk össze a kapott eredményeket a tömőanyagok és egy töltőanyag nélküli gyanta esetében
Anyagok, mérési metodikák: A mérések során három folyékony (flow) kompozitot hasonlítottunk össze egy töltőanyag nélküli gyantával. A polimerizációs zsugorodást sűrűség mérésre alkalmas analítikai mérleg segítségével Arhimédész törvénye alapján határoztuk meg. A zsugorodási stresszt multifunkciós mechanikai teszt berendezéssel, a polimerizációs zsugorodási stressz mérésre alkalmas egyedi feltéttel mértük. A rugalmassági modulus vizsgálata három pontos hajlítási szilárdság méréssel történt. A konverziót Furier-transformációs infravörös spektroszkópia segítségével mértük.
Eredmények: valamennyi vizsgált paraméter esetében szignifikánsnak mutatkozott az eltérés a gyanta és a három kompozit között. A zsugorodás szempontjából legkedvezőbb zsugorodási paraméterekkel az SDR hibrid kopozit rendelkezett, a legkedvezőtlenebbekkel pedig a szakirodalmi adatoknak megfelelően a töltetlen gyanta
Jelentőség: Méréseink során eddig nem alkalmazott metodikákat próbáltunk, ki melyek segítségével jobban megismerhetjük a fogászatban alkalmazott tömőanyagok fizikai tulajdonságait, melyek hatással lehetnek a klinikai gyakorlatra is.

First tutor
Name: 
Dr. Bukovinszki Katalin
Department: 
Fogpótlástani Tanszék
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program