L-iduronsav szintézise 1C4 konformációban rögzített D-glükuronsavból

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Gyógyszertudományok
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Tamás

Abstract data

Előadás címe: 
L-iduronsav szintézise 1C4 konformációban rögzített D-glükuronsavból
Abstract: 

Az L-iduronsav a heparin és a heparán szulfát fő összetevője. Ezek a glikózaminoglikánok (GAG) családjába tartozó lineáris szulfatált poliszacharidok a kötőszövet összetevői, és a sejtek felszínén találhatóak. Az állati és emberi szervezetben a strukturális funkciójukon kívül rendkívül fontos szabályozó szerepük is van: szelektíven kötik és szabályozzák számos fehérje aktivitását. Jelenlegi ismereteink szerint több mint száz fehérjével képesek kötést kialakítani a sejtek felületén vagy az extracelluláris mátrixban. Széleskörű biológiai aktivitása miatt a heparin, a heparán szulfát és származékai sokoldalú gyógyszerjelöltek, jelenleg is több területen vizsgálják terápiás alkalmazásuk lehetőségét (pl. mint véralvadásgátló, antiatheroszklerotikum, angiogenezis-gátló, antimetasztatikum stb.) A szénhidrátkémia kiemelt feladatai közé tartozik, hogy különböző heparin és heparán szulfát fragmenseket állítson elő abból a célból, hogy találjon egy megfelelő szekvenciát, amely szelektíven köt egy bizonyos fehérjét, és gyógyszerjelöltté fejleszthető.
Az L-iduronsav a természetben szabad állapotban nem fordul elő, így készen nem szerezhető be sem természetes, sem kereskedelmi forrásból. A szakirodalomból ugyan számos előállítási módja ismert, ám ezek mindegyike rossz hozamú és hosszú szintézisutat követel, ezért nagy szükség van új, hatékony szintézismódszerek kidolgozására.
Célul tűztük ki L-iduronsav előállítását 1C4 konformációs formában rögzített D-glükuronsav észterből, vagy ennek a β-keto származékából C-5 konfigurációs inverzióval. A D-glüko-származékok gyűrűkonformáció változását vicinális helyzetbe bevitt nagy térkitöltésű szilil-éter csoportokkal értük el, amelyek a piranóz gyűrűt 1C4 konformációba kényszerítették.
A β-ketokarbonsav-észterben a 4-es helyzetben kialakult ketocsoport elektronszívó csoportként megkönnyíti az 5-ös szénatom deprotonálódását, így elősegítve az epimerizációt. A megfelelő enol formából pedig a kialakult kettős kötés hidrogénezésével juthatunk hozzá a kívánt L-iduronsav származékhoz.

First tutor
Name: 
Dr. Borbás Anikó
Department: 
Gyógyszerészi Kémia Tanszék
Second tutor
Name: 
Dr. Herczegh Pál
Department: 
Gyógyszerészi Kémia Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program