Gamma kamerák és rekonstrukciós technikák összehasonlítása agyfantommal

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kis András István

Abstract data

Előadás címe: 
Gamma kamerák és rekonstrukciós technikák összehasonlítása agyfantommal
Abstract: 

Bevezetés: Magyarországon a képalkotó diagnosztikában egyes intézetek között is gyakran tapasztalhatunk a vizsgálati protokollokban és paraméterekben eltéréseket. Legtöbb klinikán empirikus úton dolgozzák ki a leginkább alkalmasnak ítélt beállításokat.
Célkitűzések: Jelen munka célja felmérni a gamma-kamerák közötti különbségeket, illetve a különböző rekonstrukciós technikák (szűrt visszavetítéses és fokozatos közelítéses) felvételekre gyakorolt hatását. Az eredményekkel irányt szeretnénk mutatni további kutatásoknak ebben a témában, illetve segíteni a nukleáris medicina leképező eljárásai rutinban alkalmazott protokolljainak optimalizálását.
Eszközök és módszerek: Három hozzáférhető gamma-kamerával (X-Ring 4R, Cardio-C, Anyscan) SPECT (egyfotonos emissziós computer tomográfia) üzemmódban készítettünk különböző begyűjtési idejű felvételeket egy 2 dimenziós agyfantomról. Ezeket az InterViewXP adatfeldolgozó hat rekonstrukciós beállításával (Brain, Cerebr128, Nofilters, OS-EM, MOS-EM, OSEM0) dolgoztuk fel, így 60 felvétel készült. Adaptív Wiener-előszűréssel készült további 20 rekonstrukció. Az összesen 80 képet egy hosszú begyűjtési idejű planáris referenciafelvételhez hasonlítottuk pixel alapú összehasonlítással. A hasonlóság mértékét a normalizált eltérésnégyzet-összeggel jellemeztük. Az eltérésnégyzet-összeg értéke 0 és 1 között változhat, és minél kisebb, annál kevesebb az eltérés a referencia felvételtől, amiből következik, hogy pontosabb a rekonstrukció.
Eredmények: Általánosságban a fokozatos közelítéses módszerek (OS-EM, MOS-EM) jobb értékeket kaptak, mint a szűrt visszavetítéses társaik (Brain, Cerebr128), azonban magasabb begyűjtési időnél a különbségek csökkentek. A Wiener-előszűrt képek a szűrt visszavetítésesekhez hasonlítva jobb eredményt adtak, de a fokozatos közelítéses módszereknél nem értek el jobbat. A kamerák közti sorrend: Nucline X-Ring 4R (0,0383), Anyscan kamera (0,0681), Nucline Cardio-C (0,1013).
Megbeszélés: Általában az iteratív rekonstrukciós módszerek adnak jobb eredményt. A 2 dimenziós fantom a vetületi előszűrés értékelésére nem optimális. A leképezendő szervtől függően kell a kamerát kiválasztani.

First tutor
Name: 
Dr. Varga József
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program