Egésztest FDG PET képek zajtartalmának jellemzése

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szoliková Melinda

Abstract data

Előadás címe: 
Egésztest FDG PET képek zajtartalmának jellemzése
Abstract: 

A folytonos ágymozgású CT vizsgálatokkal szemben az egésztest PET vizsgálatok begyűjtése tipikusan diszkrét axiális pozíciókban történik. Az egyes ágypozíciókban általában fix értéken marad a gyűjtési idő, ugyanakkor a teljes vizsgálat idejét a páciens testtömegéhez vagy testtömeg-indexhez állítják. Mivel a test különböző részei eltérő radiofarmakon halmozási és gamma sugár gyengítési tulajdonságokkal rendelkeznek, így várható, hogy a képek jel/zaj értékei is ennek megfelelően különbözni fognak az egyes ágypozíciókban. Azonban a képek leletezése során sokkal előnyösebb lenne az állandó jel/zaj viszony megléte, ezért hasznos lenne tudni, hogy az egyes képszeletek, milyen jel/zaj viszonnyal jellemezhetők. A fő probléma a zaj (a pixelhiba) becslése, mert ehhez elvileg egy PET scan-t többször meg kéne ismételni, ami valós humán vizsgálatoknál természetesen kivitelezhetetlen.
Ennek érdekében definiáltunk egy új algoritmust, amely a rekonstruált kép minden egyes voxeléhez egy szórás/átlag értéket rendel hozzá. Ezeket az értékeket egy három perces teljes test PET vizsgálat lista-módú nyers adatából határoztuk meg oly módon, hogy 12 db 15 sec, 6 darab 30sec valamint 3 darab 60sec gyűjtési idejű identikus képsorozatot rekonstruáltunk a voxel szórások három egymástól független becslésére. A szórás/átlag értékek az egyes vizsgálatok esetén 0.1-0.25 tartományban változtak, továbbá vizuálisan megfigyelhető volt, hogy ez a paraméter jól korrelált a képek zajosabb részterületeivel. A három különböző idejű képsorozatból számolt szórás/átlag értékek a gyűjtési idővel monoton csökkentek, és a csökkenés tendenciája pontosan megfelelt a statisztika alapján jósolhatóval. 12 betegvizsgálat esetén képszeletenként megvizsgáltuk a gyengítési- és a szórás/átlag értékek korrelációját is, és azt tapasztaltuk, hogy a korreláció kissé eltérő a fantom méréseknél tapasztalt összefüggéstől.
Módszerünkkel viszonylag egyszerűen mérhető az egyedi PET vizsgálatok pixel zaja, így reményeink szerint alkalmas lesz majd a változtatott gyűjtési idők optimális beállításához is.

First tutor
Name: 
Dr. Balkay László
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program