Könny fehérjéinek jelentősége a diabeteses retinopathiaban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Turi Beatrix

Abstract data

Előadás címe: 
Könny fehérjéinek jelentősége a diabeteses retinopathiaban
Abstract: 

Bevezetés: A fejlett országokban a diabeteses retinopathia (DR) a vakság egyik vezető oka a munkaképes lakosság körében. A cukorbetegek kb. 40%-nál fejlődik ki a DR, és 5%-ban alakul ki fenyegető látásvesztés. Magyarországon a lakosság 5-8 %-a érintett és ez a szám fokozatosan emelkedik. A szem elülső szegmentjében lévő könnyfilm réteg számos fehérjét tartalmaz, melyek differenciális megjelenése és mennyiségi változása jellemző lehet az egyes betegségekre, így a DR-ra is.
Célkitűzés: A DR lehetséges könny biomarkereinek azonosítása non-invazív módszerrel. Az egyes betegcsoportokra jellemző fehérje mintázatok analízise.
Beteganyag és módszer: 26 egészséges és 150 cukorbeteg páciens könnymintáinak gyűjtése az alábbi csoportbontásban: 50 normál, 50 non-proliferatív (NPDR) és 50 proliferatív (PDR) diabeteses retinopathia. A könnyminták gyűjtése non-invazív módszerrel, üveg kapilláris segítségével történt a kötőhártya alsó áthajlásából. A mintákat centrifugálás után -80ºC-on fagyasztva tároltuk, felolvasztásukra egyszer került sor a minták analíziséhez. A minták protein tartalmát Bradford módszerrel határoztuk meg és a poolozott egészséges, normál, non-proliferatív és proliferatív mintákra jellemző fehérje mintázatokat SDS poliakrilamid gélelektroforézis segítségével vizsgáltuk. A gélelektroforézis eredményeként kapott gélképet gélelemző szoftver segítségével analizáltuk, hogy az egyes mintákra jellemző fehérje profilt láthatóvá tegyük.
Eredmények: A betegség előrehaladtával a könnyfehérje koncentráció szignifikáns csökkenést mutat, ezzel szemben a mikrogrammra normalizált SDS-PAGE gélkép a könny fehérjeprofiljának minőségi változását mutatja. Két sávot sikerült azonosítani, amelyek intenzitása szignifikáns (p<0,05) különbséget mutat az egyes csoportok között, ezek tömegspektrometriás azonosítása szükséges.
Támogatás: TAMOP-4.2.2.A-11/1/KONYV-2012-0045

First tutor
Name: 
Dr. Csutak Adrienne
Department: 
Szemklinika
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program