Gliomák által indukált strukturális változások vizsgálata diffúziós MR képalkotással

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Fuksz Alexandra

Abstract data

Előadás címe: 
Gliomák által indukált strukturális változások vizsgálata diffúziós MR képalkotással
Abstract: 

Bevezetés
A gliomák felnőttkorban leggyakrabban előforduló infiltratív tumorok, melyek astrocytákból vagy oligodendroglia sejtekből indulnak ki. A gliomákat a rosszindulatúság mértéke szerint a WHO négy csoportba sorolja. Kutatásunk során célul tűztük ki a gliomák által indukált fehérállományi elváltozások vizsgálatát diffúziós tenzor képalkotással az érintett és ellentétes agyféltekben.

Anyagok és módszerek
A vizsgált 12 személy életkora 44,5 ± 15,5 év, astrocytoma, oligoastrocytoma, glioblastoma multiforme diagnózissal. A tumorok a bal frontális lebenyre lokalizálódtak. Életkor és nemek szerint illesztett kontrollcsoportot (8 fő) hoztunk létre, igazolt intra-axiális lézió nélküli alanyokból.
A Slicer 3D és FSL programmal végeztük a képek regisztrációját, MINI152 templátokhoz standardizálva. Régiók kijelölése a Juelich-féle atlaszok alapján történt, projekciós, asszociációs és kommisszurális pályákat tartalmazták. Diffúziós tenzor képalkotással (DTI: 1.5T MRI szkenner, 25 irányú diffúzió-kódolás) létrehozott képi anyagot használtuk fel a frakcionális anizotrópia képek (FA) előállításához. Ezen képek segítségével vizsgáltuk a tumorok által feltételezhetően érintett azonos oldali és ellentétes agyféltek pályáit. A régiók vizsgálata mellett voxel szintű analízist is végeztünk az FSL segítségével.

Eredmények
A régióanalízis a tumoros esetekben szignifikánsan csökkent FA értéket mutatott ki az azonos oldali fasciculus longitudinalis superiorban, fasciculus uncinatusban és gyrus cinguliban. A voxelszintű elemzés az ellenoldali corpus callosum FA értékének csökkenését írta le. Az adaptív reorganizáció lehetséges jeleit találtuk ebben a csoportban, ahol fokozott FA értéket fedeztünk fel a centrum semiovale-ban, különösen a primer érzőkéregben.

Megbeszélés
Korábbi tanulmányok szerint a tanulás okozta szerkezeti plaszticitás fennmaradhat felnőtt agyban is, aminek fehérállományi változásait az FA változás tükrözheti. Hasonlóképpen, a fokális léziók is előidézhetnek strukturális átszerveződést. Előzetes kutatásaink adatot nyújthatnak a daganatos sejtek távoli hatásairól, adaptív fehérállományi változásokról vagy a kommisszurális rostok degenerációjáról.

First tutor
Name: 
Dr. Jakab András
Department: 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program