A cornea keratoconussal összefüggő mikrostrukturális elváltozásainak vizsgálata in vivo konfokális mikroszkóp használatával

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Porempovics Anett

Abstract data

Előadás címe: 
A cornea keratoconussal összefüggő mikrostrukturális elváltozásainak vizsgálata in vivo konfokális mikroszkóp használatával
Abstract: 

A keratoconus (KC) egy ismeretlen etiológiájú, a cornea elvékonyodásával, protrusiojával járó megbetegedés. A betegséggel társuló cornea elváltozások tanulmányozására kiváló lehetőség az in vivo konfokális mikroszkópia (IVCM).
Célunk IVCM használatával a keratoconusos betegek és hasonló korú egészséges személyek centrális corneájának vizsgálata, a betegséggel összefüggő mikrostrukturális eltérések keresése.
IVCM segítségével 15 keratoconusos (16 cornea) és 19 egészséges személyt (19 cornea) vizsgáltunk. A keratoconusos szaruhártyákat nem kontaktlencsés (n=10) és kontaktlencsés (n=6), a kontrollokat nem kontaktlencsés (n=13) és kontaktlencsés (n=6) csoportokba soroltuk. A stroma (elülső, középső, hátsó), az epithel- (EpNC), illetve endothelréteg sejszámának (EnNC), valamint a teljes corneavastagság (TCT), stromavastagság (StrT) és epithelvastagság (EpT) változását vizsgáltuk a négy csoportban. Az eredmények statisztikai analíziséhez a MedCalc programot használtuk.
Eredményeink: Az összes keratoconust az összes egészséges corneához hasonlítva szignifikáns csökkenést mutattunk ki az EpT (p=0,0042; Mann-Whitney teszt), TCT (p=0,0026), StrT (p=0,0005), EpNC (p=0,0311) és EnNC (p=0,0111) vonatkozásában. Az összes kontrollhoz viszonyítva a kontaktlencsés keratoconusos csoportban nagyobb volt az EpNC csökkenése, mint a nem kontaktlencsések között (p=0,0486 és p=0,1188). Az elülső, középső és hátsó stromasejtek számában nem találtunk jelentős eltérést a keratoconusos és egészséges csoport között. Az EpNC és EnNC csökkenése szignifikánsan korrelált a stroma vastagság csökkenéssel (p=0,0003, r=0,585 és p=0,0139, r=0,418; Spearman teszt).
Eredményeink és az irodalmi adatok szerint a KC egyik fő jellemzője a centrális cornea epithelium elvékonyodása és a sejtek számának csökkenése, amelyet a kontaktlencse-viselés tovább súlyosbít. Az EpNC és EnNC csökkenés a betegség előrehaladtával fokozódik. Az EnNC csökkenés keratoconusban csak az IVCM vizsgálatok elterjedése óta kimutatott tény, összefüggése a patogenezissel nem tisztázott. Vizsgálataink sem a stromasejtek fogyását, sem a szaporodását nem erősítették meg, ami a vizsgált corneák változó mértékű hegesedésével függhet össze.

First tutor
Name: 
Dr. Takács Lili
Department: 
Szemklinika
Second tutor
Name: 
Dr. Módis László
Department: 
Szemklinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program