Háromdimenziós corneatopográfia/tomográfia keratoplastica után

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Flaskó Zsuzsa Zsófia

Abstract data

Előadás címe: 
Háromdimenziós corneatopográfia/tomográfia keratoplastica után
Abstract: 

Célkitűzés:
Szaruhártya-átültetésen átesett betegek vizsgálata háromdimenziós corneális tomográffal. Ez a készülék alkalmas mind a cornea anatómia, mind a morfometriai tulajdonságainak jellemzésére.
Betegek és módszerek: Vizsgálatainkat 26 perforáló keratoplastica (PKP) műtéten átesett beteg 29 szemén végeztük (átlagéletkor: 52,91±19,51 év). A vizsgálatokat átlagosan 3,28 évvel a műtét után végeztük.
Elsőként összevetettük az operált szemek műtét előtti látásélességét a kontroll időpontjában felvett visus értékekkel. Ezt követően részletes szemészeti vizsgálat történt (réslámpa, fundus vizsgálat). Pentacam HR (High Resolution) készülékkel (Oculus, Wetzlar, Németország) rögzítettük a cornea törőerejét (keratometria, K), az elülső, illetve a hátulsó felszínen, a vízszintes (K1) és a függőleges (K2) tengelyben egyaránt. A készülék segítségével megmértük a cornea térfogatát, meghatároztuk a centrális vastagságát. Továbbá megvizsgáltuk a teljes corneát érintő valódi optikai törőerőt (true net power), illetve a cornea aktuális törőerejét (refraktiv power). Ugyancsak rögzítettünk az elülső csarnok mélységét. A tomográfiás vizsgálatokhoz kontrollként 22 egészséges életkor azonos személy (átlagéletkor: 55,13±14,99) 23 szeme szolgált.
Eredmények: A műtét előtti átlagos visus 0,07, a műtét utáni 0,59 volt (p<0,0001; Wilcoxon). A szaruhártya vizsgált numerikus paraméterei közül az egészséges személyek és a keratoplasztikán átesett corneák törőereje (K1) megegyezett mind az elülső (p=0,588; Mann-Whitney), mind a hátsó (p=0,633) felszínen. A centrális cornea vastagság értékben sem találtunk különbséget a műtéti és az egészséges szemek között (p=0,143). A szaruhártya optikai tulajdonságait legjobban jellemző értékek (true net power p=0,104, refraktiv power p=0,106) meghatározása során kapott értékek ugyancsak nem mutattak eltérést a két csoportot összehasonlítva.
Következtetés: A szaruhártya-átültetés után a cornea törőerejéért és átlátszóságáért felelős legfontosabb anatómiai és fiziológiai paraméterek egyeztek az egészséges szemek hasonló adataival. A keratoplasztika eredményesen és sikeresen alkalmazható műtéti megoldás, amely kiváló látás rehabilitációt biztosít.

First tutor
Name: 
Dr. Módis László
Department: 
Szemklinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program