A color Doppler ultrahang szemészeti alkalmazásai

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Reznek Izabella

Abstract data

Előadás címe: 
A color Doppler ultrahang szemészeti alkalmazásai
Abstract: 

Bevezetés
A neuropathia ischemica anterior nervi optici (AION) a nervus opticust ellátó arteria ciliaris posterioris brevis akut keringésromlása következtében kialakuló vérellátási zavar.
Célkitűzések
A vizsgálat célja Color Doppler Ultrahangos képalkotó eljárás segítségével non-invazív módon meghatározni a n. opticust ellátó erek keringési paramétereit.
Módszer
A DEOEC Szemészeti Klinikán 7 akut AION-ban szenvedő betegünkön (átlag kor: 66,7) mértünk color doppler ultrahang segítségével a. ophthalmica és aa. ciliares posteriores breves csúcs szisztólés sebességet (PSV), vég-diasztólés sebességet (EDV) valamint rezisztencia index (RI) értékeket. Összehasonlítást végeztünk a fenti paraméterek tekintetében betegeink nem érintett szemének ugyanolyan keringési paramétereivel. Saját munkaként vizsgáltam egészséges fiatal páciensek (átlag kor: 24 év) a.radialisát és a.ophthalmica keringési paramétereit is. Az adatokat statisztikailag is elemeztem.
Eredmények
AION-os betegek érintett szemének aa.ciliares posteriores breves adatait vetettem össze a normál értékekkel. Mind a csúcs szisztólés sebesség (79%) mind a vég diasztólés sebesség (94%) tekintetében nagymértékű csökkenést találtam.
A fenti betegek érintett szemének aa.ciliares posteriores breves paramétereit hasonlítottam össze a saját nem érintett szemük értékeivel. Ekkor mind 3 érték (csúcs szisztolés sebesség (75%), vég diasztólés sebesség (77%) és rezisztencia index (96%)) szignifikánsan csökkenést mutatott.
Egészséges fiatal páciensek a. opthalmica-jának tényezőit vizsgáltam meg az a.radiális-uk viszonylatában. A csúcs szisztólés sebesség és a vég diasztólés sebesség értékek szignifikánsan különböztek, a rezisztencia indexben nem mutatkozott eltérés.
Következtetés
A fenti adatok segítségével megállapítható, hogy az AION-ban szenvedő betegek érintett szemének paraméterei mind a saját egészséges szemhez, mint a normál értékekhez képest nagymértékű csökkenést mutatnak. Az egészséges páciénsek adatai azt igazolták, hogy az a. radialis keringési paraméterei nem alkalmasak az a.opthalmica hasonló értékeivel való összevetésre.

First tutor
Name: 
Dr. Nagy Valéria
Department: 
Szemklinika
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program