Intraocularis műlencsék dioptriaértékének preoperatív tervezése parciális koherencia interferometriával

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szatmári Timea

Abstract data

Előadás címe: 
Intraocularis műlencsék dioptriaértékének preoperatív tervezése parciális koherencia interferometriával
Abstract: 

Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy a Zeiss IOL Master 500 parciális koherencia interferometria készülék segítségével a biometria milyen pontossággal tervezhető.
Anyagok és módszerek: A retrospektív tanulmány során a DE OEC Szemklinikán 2012. január 1. és május 31. között a fenti készülék segítségével végzett biometria alapján 51 beteg 55 szemén történt standard phacoemulsificatio műlencse-beültetéssel. A műtétet minden esetben ugyanaz az operatőr végezte. A műtétek során 25 szembe Medicontur 610 HPS és 30 szembe Alcon AcrySof IQ típusú műlencsét implantáltunk. Valamennyi műtét szövődménymentesen zajlott, és a posztoperatív szak eseménytelen volt. Három hónappal a műtét után határoztuk meg a legjobb távoli korrekciót.
Az adatok eloszlásának normalitását Kolmogorov-Smirnov teszttel és D’Agostino-Pearson teszttel határoztuk meg. Két adathalmaz mediánjainak különbségét Wilcoxon előjeles rang teszttel vagy Mann Whitney U teszttel vizsgáltuk. Összehasonlítottuk a műtét előtti vs. műtét utáni szférikus korrekciós igényt (SKI), a jobb vs. bal szemeket, és a kétféle műlencsét.
Eredmények: A szemek pre- és posztoperatív SKI abszolút értékei egyaránt szignifikánsan különböztek 0-tól (p<0.0001). A műtét előtti és műtét utáni SKI összehasonlítása során szignifikáns volt a különbség (p<0.0001). Az SKI eltérése a fiziológiás 0 értéktől a jobb és a bal szemeket külön vizsgálva is szignifikáns maradt (p=0.0313 és p=0.0003). A műtét utáni SKI szignifikánsan kisebb volt, mint a műtét előtti, mind a jobb (p=0.0056), mind a bal szemeken (p=0.0019). A posztoperatív SKI szignifikánsan kisebb volt a preoperatívnál mind Alcon (p=0.0012), mind Medicontur műlencse esetén (p=0.0101).
Következtetések: A posztoperatív SKI-t figyelembe véve a phacoemulsificatio műtét műlencse-beültetéssel sikeres korrigáló hatású volt. A műtét sikerességét egyáltalán nem befolyásolta a szem oldalisága. A kétféle műlencse közötti elhanyagolható volt az SKI. A Zeiss IOL Master 500 készülék segítségével az intraocularis műlencsék dioptriaértéke jól tervezhető.

First tutor
Name: 
Dr. Kemény-Beke Ádám
Department: 
Szemklinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program