Korszerű képfeldolgozási technikák alkalmazása a bélgyulladás PET/CT diagnosztikájában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Vincze Csilla

Abstract data

Előadás címe: 
Korszerű képfeldolgozási technikák alkalmazása a bélgyulladás PET/CT diagnosztikájában
Abstract: 

Bevezetés: Az intézet munkatársai egy FP7-es projekt keretében olyan multimodális képfeldolgozó szoftvert fejlesztenek, amely hatékonyan alkalmazható korszerű technológiát igénylő diagnosztikai módszerek kidolgozásában. Az egyik ilyen projekt keretében azt vizsgálják, hogy bélgyulladásban szenvedő betegek PET/CT alapú diagnosztikájában a 3D Volume of Interest (VOI) kijelölési mód, valamint a parametrikus felszínvizualizációs technika milyen módon javíthatják a diagnosztika hatékonyságát.

Célkitűzés: A TDK munka keretében 11 bélgyulladásos beteg kezelés előtti és kezelés utáni FDG-PET/CT felvételeinek VOI analízisének elkészítése és parametrikus felszínen történő megjelenítése volt a cél. Mivel a képfeldolgozáshoz használt szoftver folyamatos fejlesztés alatt állt, feladat volt még a szoftverhibák jelzése és a javítások ellenőrzése.

Módszer: Az FDG-PET felvételeken az egyes halmozásokat régiónövelő technikával jelöltük ki. A CT képeken kézzel kijelöltük a vastagbél területét, a szoftverben elérhető automatikus szegmentációval pedig a máj, hólyag és a csontváz felületmodelljeit. A vastagbél kontúrokból előállítottuk a 3D felületmodellt, amelyeket a PET halmozások paramétereivel színeztünk ki.

Eredmények: A munka során 2 komoly szoftverhibát találtunk, aminek javításával a képfeldolgozási feladatot rutinszerűen folytathattuk. A 3D módszerrel és a hagyományos 2D technikával meghatározott átlagos SUV értékeket Wilcoxon-féle próbával vizsgáltuk, ami nem mutatott lényeges eltérést. Az egyedi eseteket a 3D anatómiai képleteket tartalmazó ábrával, a halmozások össztérfogatával, valamint a halmozások kiterjedettségét leíró paraméterrel jellemeztük. A képfeldolgozást 6 beteg esetében a kezelés után készült PET/CT felvételeken is elvégeztük.

Megbeszélés: A NMI-ben kidolgozott BrainMOD szoftvert használhatónak találtuk a 3D VOI analízist igénylő nukleáris medicinai projektek esetében. A 3D VOI analízis nem tűnt szignifikánsan pontosabbnak a hagyományos módszernél, azonban ezzel a technikával a gyulladás kiterjedettsége és intenzitása is számolható, így a diagnosztikai célú alkalmazása mindenképpen indokoltnak bizonyult.

First tutor
Name: 
Dr. Emri Miklós
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program