Az illegálisan előállított tömény szeszesitalokban található szennyező alkoholok hatása humán monociták fagocitózisára

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tóth Béla

Abstract data

Előadás címe: 
Az illegálisan előállított tömény szeszesitalokban található szennyező alkoholok hatása humán monociták fagocitózisára
Abstract: 

Közép- és Kelet-Európában jelentős népegészségügyi problémát okoz az illegális forrásokból származó tömény szeszesitalok fogyasztása, mely ebben a régióban szerepet játszhat az Európai Uniós átlagnál magasabb krónikus májbetegségek és májzsugor miatti halálozásában, mert ezekben a szeszesitalokban a szennyezőként jelenlévő alifás alkoholok hepatotoxikus hatása többszöröse az etanolénak. Emellett több tanulmány igazolta, hogy a túlzott alkoholfogyasztás immunszuppressziót okoz, és ezáltal a krónikus alkoholistáknál a fertőző betegségekkel szembeni fokozott érzékenység kialakulásához vezethet. Ennek hátterében a patogén mikroorganizmusok bekebelezésében és elpusztításában fontos szerepet játszó monociták fagocita aktivitásának csökkenése is állhat, mivel korábbi kutatások szerint az etanol gátolja a monociták fagocitózisát. Az illegális szeszesitalokkal a szervezetbe kerülő alifás alkoholok azonban önmagukban és az etanollal együtt hatva szintén befolyásolhatják a sejtek fagocita funkcióját. Erre vonatkozóan még nem végeztek kísérleteket, ezért kutatásunk céljául tűztük ki annak vizsgálatát, hogyan hatnak az alifás alkoholok a monociták fagocitózisára egyedi és kombinált expozíció esetén. Kísérleteink során humán perifériás vérből mononukleáris sejteket izoláltunk Ficoll sűrűség gradiens centrifugálással, majd abból a monocitákat sejttenyésztő kamrákban kitapasztottuk. Aztán a sejteket opszonizált, fluoreszcein izotiocianáttal jelölt zimozán-A részecskékkel, és különböző koncentrációban alifás alkoholokkal, azok keverékével, valamint egyidejűleg etanollal és alifás alkoholok elegyével inkubáltuk, végül fluoreszcens mikroszkóp segítségével megszámoltuk a sejtek által bekebelezett részecskéket. Eredményeink szerint az alifás alkoholok koncentrációtól függően szignifikánsan gátolták a monociták fagocitózisát, továbbá az etanol és az alifás alkoholok keveréke kombinált expozíció esetén még további csökkenést eredményezett a sejtek fagocita aktivitásában. Ezért az illegálisan előállított tömény szeszesitalokban előforduló alifás alkoholok növelhetik az etanol immunszuppresszív hatását, ezáltal alkoholistáknál fokozhatják a fertőző betegségek iránti érzékenységet.

First tutor
Name: 
Dr. Árnyas Ervin Mihály
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Szűcs Sándor
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program