A szem elülső szegmentumában bekövetkező változások követése szürkehályog műtét után, Scheimpflug photographiával

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Fogorvostudományok, szemészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Baksa Katalin

Abstract data

Előadás címe: 
A szem elülső szegmentumában bekövetkező változások követése szürkehályog műtét után, Scheimpflug photographiával
Abstract: 

Célkitűzés: Szürkehályog műtét után a szem elülső szegmentumának anatómiája jelentősen megváltozik. Célunk volt ezen változások elemzése Scheimpflug photographia segítségével.
Módszerek: Retrospektív elemzést végeztünk 106 beteg 106 szemén. A vizsgálatokba a cataractán kívül ép elülső szegmentummal rendelkező szemek kerültek bevonásra. A tervezett szürkehályog műtét előtt és a posztoperatív 2. és 6. héten a Scheimpflug technikát alkalmazó Pentacam HR készülékkel (Oculus, Wetzlar, Germany) 3-3 felvételt készítettünk. Az automata analízis után vizsgáltuk a cornea vastagságát, a keratometriás és aberrometriás értékeket és azok változását az elülső és hátsó corneális felszínen, a pupillaméret és az elülső csarnok anatómiájának változását.
Eredmények: Betegeink életkora 71,1±9,35 év volt. A vizsgált szemek tengelyhossza 23,5±1,32 mm. A lapos keratometriás érték a műtét előtt a cornea elülső felszínén 43,18±1,54 D, a hátsó felszínen -6,09±0,36 D; a meredek tengelyben pedig az elülső felszínen 43,26±5,16 D, a hátsó felszínen -6,42±0,55 D volt. Ezen értékek a posztoperatív szakban nem változtak szignifikánsan. A cornea vastagsága a műtét előtt 557,3±31,8 µm, a posztoperatív 2. héten 569,6±38,2 µm (p<0,001), a posztoperatív 6. héten pedig 556,4±33,8 µm volt (p=0,2). Az elülső csarnok mélysége a műtét előtt 3,05±0,38 mm volt, a posztoperatív 2. héten 4,47±0,82 mm (p<0,001), a 6. héten pedig 4,63±0,75 mm volt (p<0,001). A pupilla átmérője a műtét előtt 3,19±1,21 mm, a 2. héten 2,47±0,46 mm (p<0,01), a 6. héten pedig 2,53±0,47 mm (p<0,01) volt. A cornea magasabb rendű aberrációi közül a műtét utáni 2. hétre néhány paramétert tekintve szignifikáns változást mértünk, de ezek is a 6. hétre visszatértek a kiindulási értékekre.
Következtetés: Szürkehályog műtét után a keratometriás értékek jelentősen nem változnak. A műtét azonban a szem elülső szegmentumában több lényeges változást is indukál. A posztoperatív szakban gyorsan helyreáll a cornea vastagsága és néhány magasabb rendű aberráció. Állandó változás következik azonban be az elülső csarnok anatómiájában és a pupilla átmérőjében.

First tutor
Name: 
Dr. Németh Gábor
Department: 
Szemklinika
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program