A Nur77 magreceptor kifejeződésének és funkciójának vizsgálata egér dendritikus sejtek differenciálódása és aktiválódása során

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2012/2013. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Orbán-Szilágyi Ákos

Abstract data

Előadás címe: 
A Nur77 magreceptor kifejeződésének és funkciójának vizsgálata egér dendritikus sejtek differenciálódása és aktiválódása során
Abstract: 

A dendritikus sejtek (DC-k) professzionális antigén prezentáló sejtek, melyek szerepet játszanak az adaptív immunválasz szabályozásában, az immunológiai tolerancia és memória kialakításában, valamint fenntartásában. A DC-k differenciálódása és érése a sejtek génkifejeződési programjának megváltozásán alapul. A génkifejeződést a transzkripció szintjén különböző DNS kötő aktivitással rendelkező transzkripciós faktorok szabályozzák.
A Nur77 az NR4A árva magreceptor alcsaládba tartozó transzkripciós faktor. A Nur77 szerepe számos immunsejtekben így a T-sejtekben és a makrofágokban is intenzíven tanulmányozott, azonban a DC-k biológiájában betöltött szerepük kevéssé ismert.
Munkánk célja a Nur77 kifejeződésének és funkciójának vizsgálata volt éretlen (iDC) és érett (mDC) csontvelői eredetű egér DC-kben.
Kísérleteink során vad típusú és Nur77 hiányos (Nur77 KO) egérből származó csontvelői sejtekből GM-CSF jelenlétében iDC-ket differenciáltattunk. A DC-k érését LPS alkalmazásával váltottuk ki. Az iDC-kből és mDC-kből RNS-t izoláltunk és RT-qPCR alkalmazásával vizsgáltuk a Nur77, valamint különböző DC aktivációs markerek és citokinek kifejeződését vad típusú és Nur77 KO DC-kben.
Eredményeink alapján a Nur77 a vad típusú iDC-kben és mDC-kben egyaránt kifejeződik, azonban szintje az aktivált DC-kben jelentősen magasabb. A CD80 és CD86 DC aktivációs markereket vizsgálva megfigyeltük, hogy Nur77 hiányában az iDC-kben jelentősen magasabban fejeződnek ki a vad típusú iDC-khez viszonyítva, azonban az aktivációt követően szintjük nem éri el a vad típusú mDC-kben megfigyelhető szintet. A továbbiakban jelentős különbségeket figyeltünk meg a DC aktivációt követően termelődő citokinek/kemokinek (IL-1b, IL-6, IL-10, IL-12, CXCL10) szintjében a Nur77 KO és a vad típusú sejtek között. Amíg a vad típusú iDC-kben nem lehet kimutatni a termelődésüket csak LPS hozzáadása után, addig a Nur77 hiányos iDC-kben jelentős mennyiségben képződnek, ugyanakkor az LPS hozzáadása már kevésbé fokozza termelődésüket.
Eredményeink felvetik annak lehetőségét, hogy a Nur77 az iDC-k spontán aktivációját gátolja, ugyanakkor az LPS általi aktiváció kisebb mértékben fejti ki a hatását a Nur77 hiányában.

First tutor
Name: 
Czimmerer Zsolt
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Nagy László
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program