Szervezeti kultúra és vezetői attitűd vizsgálata egészségügyi dolgozók körében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Dr. Kolozsváriné Harsányi Szilvia

Abstract data

Előadás címe: 
Szervezeti kultúra és vezetői attitűd vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
Abstract: 

Az újabb vezetéselméletek a vezetőt a vezető-vezetett-környezet hármasának interakcióiban vizsgálják. Jelen munkánkban azt vizsgáltuk meg, hogyan vélekednek a sikeres vezetőről az egészségügyi szakdolgozók (beosztottak, vezetők).
A GLOBE kérdőív segítségével meghatároztuk, hogy a vezetők illetve a beosztottak mely vezetői típust tartják a legeredményesebbnek az egészségügyi szervezeti kultúrán belül (a GLOBE által megkülönböztetett hat vezetői típus: karizmatikus, csapatorientált, résztvevő, humán orientált, autonóm, és önvédelmi vezető). Az eredményességet 1-7-ig (1 eredménytelen, 7 legeredményesebb) terjedő Likert skálán való pontozással lehet értékelni. A statisztikai elemzés során a mediánok (25; 75 percentil) kerültek összehasonlításra a Mann-Whitney U teszt segítségével.
A felmérést a Debreceni Egyetem betegellátó részlegein végeztük az egészségügyi szakdolgozók körében, önkéntes alapon. A vizsgálatban mind műtétes szakmák, mind konzervatív terápiát végző szakmák dolgozói részt vettek.
Összesen 198 kérdőív került kitöltésre, 40 kérdőív műtétes, 149 kérdőív konzervatív szakmában dolgozóktól származott (9 kérdőívben nem volt megjelölve a szakma). A válaszadók életkora 37,32±8 év volt, a megkérdezettek 89,40%-a nő, 5,50%-a férfi volt (5,10% nem adta meg a nemét).
A visszajelzések szerint az egészségügyi szakdolgozók fontossági sorrendje a vezetői eredményesség szempontjából: csapatorientáció (5,90 (4,80; 6,55)), karizma (5,66 (4,86; 6,14)), részvétel (5 (4,12; 5,50)), valamint humán orientáció (4,80 (4,00-5,80)). Kevésbé tartják sikeresnek az autonóm (3,50 (2,75; 4,00)) és az énközpontú (3,53 (3,19; 3,97)) vezetést. Eltérést találtunk továbbá abban, ahogy a vezetők és a beosztottak vélekedtek az ideális vezetői típusról. A vezetők a csapatorientált (6,17 (8,85; 6,60) vs. 5,85 (4,30; 6,42) p=0,046) és a részvételi vezetést (5,37 (5,00; 5,87) vs.4,75 (4,00; 5,37) p=0,006) szignifikánsan fontosabbnak ítélték meg a vezetői sikeresség szempontjából, mint beosztottjaik. A többi vezetői típus tekintetében nem volt szignifikáns eltérés.
Eredményeink szerint a vezető szakdolgozók fontosabbnak tartják a csapatorientációt és a részvételi vezetői stílust, mint beosztottjaik.

First tutor
Name: 
Zsuga Judit
Department: 
Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program