Az öninjekciózás edukációja biológiai terápiával kezelt gyulladásos reumatológiai betegekben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina), tercier prevenció (fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csarnainé Pálosi Rita

Abstract data

Előadás címe: 
Az öninjekciózás edukációja biológiai terápiával kezelt gyulladásos reumatológiai betegekben
Abstract: 

Magyarországon 2004 óta alkalmazunk biológiai terápiát a gyulladásos reumatológiai kórképek kezelésében. Ezeket a készítményeket adhatjuk intravénásan infúzió, vagy bőr alá adott injekció formájában. A szubkután adott készítmények öninjekciózásának megtanítása az ápolónő kompetenciája.
Vizsgálatom célja, hogy felmérjem a biológiai terápiával kezelt betegek körében, hogy milyen mértékben képesek elsajátítani e technika alkalmazását, okoz-e számukra nehézséget az injekció beadása, össze tudják-e egyeztetni a mindennapi munkavégzéssel a gyógyszer beadását, továbbá mennyire vannak tisztában a lehetséges mellékhatásokkal, vagy azok jelentkezése esetén kihez forduljon segítségért. A gyógyszerek helyes tárolására, szállítására vonatkozó szabályok ismeretét is ellenőrizni kívántam betegeinknél.
A vizsgálat eszközei, módszerei: saját szerkesztésű, önkitöltős kérdőív, amely 5 zárt alternatív, 6 zárt szelektív és 4 nyitott kérdést tartalmazott.
A vizsgált minta jellemzői: DEOEC Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszéken szubkután biológiai terápiával kezelt 100 fő (56 nő és 44 férfi), vegyes korosztály. 2012. november 01- 2013. február 28-a közötti intervallumban végeztem a felmérést.
Eredmények: Az injekció beadása a válaszadók körében 99%-ban egyáltalán nem okoz gondot. Ugyanennyi százalékban (99%) a betegek a mindennapi munkavégzéssel össze tudják egyeztetni az öninjekciózást. Mellékhatást a megkérdezettek 21%-a tapasztalt és 89 %-ban tisztában vannak a felmerülő lehetséges mellékhatások mivoltával, az ilyenkor szükséges teendőkkel. A készítmények helyes tárolására és szállítására vonatkozó szabályokat 99%-uk ismeri.
Következtetés: A szignifikánsan magas arányban kapott megerősítő válaszok bizonyítják azt, hogy az ápolónő magas szintű szakmai ismerete és tudásának átadása nagyban hozzájárul a hatékony és eredményes betegoktatáshoz.

First tutor
Name: 
Szamosi Szilvia
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Reumatológia Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program