Az SR kalcium pumpa expresszió változása a vázizom differenciálódás során

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Physiology, pathophysiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Garami Nóra

Abstract data

Előadás címe: 
Az SR kalcium pumpa expresszió változása a vázizom differenciálódás során
Abstract: 

Az ontogenesis során a vázizomban termelődő myostatin az aktivinA receptorokhoz kapcsolt jelátviteli útvonalon keresztül szabályozza a myoblastok proliferációját és differenciálódását. A follistatin (FS), mint autokrin glikoprotein a ligandhoz kötődve aktivinA receptor antagonistaként működik, fokozza az izomfejlődést, valamint felnőtt vázizom esetén hipertrófiát eredményez.
Kísérleteinkben FS alkalmazásával, a myostatin, illetve aktivin-A útvonal eliminációjának hatását vizsgáltuk a vázizom Ca2+-homeosztázisára, az abban szereplő kulcsfehérjék, valamint a differenciálódás jellemző marker fehérjéinek expressziójára egér eredetű C2C12 vázizom eredetű sejtvonalon.
A kontroll és kezelt sejtekből differenciáltatott myotubulusokon fluoreszcens, intracelluláris Ca2+-koncentráció mérést végeztünk PTI Delta Scan rendszer segítségével. Eredményeink alapján a kontroll és az FS-sel kezelt myotubulusokban a nyugalmi, intracelluláris Ca2+-koncentráció és a KCl által kiváltott Ca2+-felszabadulás amplitúdója nem mutatott szignifikáns különbséget, ugyanakkor a tranziensek leszállószárából számított pumpaaktivitás szignifikánsan csökkent (340±16 µM/s a kontroll és 280±11 µM/s a kezelt sejtekben p<0,007). A koffein-indukált Ca2+-tranziensek paraméterei normál Ca2+-tartalmú környezetben jelentősen módosultak a kontrollhoz képest (amplitúdó: 241±30 a kontroll és 378±32 nM; a kezelt sejtekben, p<0,004), ugyanezen változás Ca2+-mentes oldatban nem volt megfigyelhető. A fehérje-szintű vizsgálatok alapján az FS kezelés hatására a szarkoplazmatikus retikulum (SR) Ca2+-pumpája (SERCA1b neonatális izoforma) jelentős csökkenést mutatott, míg mRNS szinten a SERCA1a (felnőtt izoforma) expresszió fokozódása volt megfigyelhető. További kísérleteinkben SERCA1b-specfikus shRNS-t alkalmaztunk a neonatális Ca2+-pumpa differenciálódásban betöltött szerepének vizsgálatára. A csökkent SERCA1b expresszió következtében szignifikánsan csökkent a myotubulusok sejtmag száma és a myogenikus transzkripciós faktor (MyoD) expressziója.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a SERCA Ca2+-pumpa szerepet játszik a vázizom-differenciálódás hátterében álló citoszólikus Ca2+-koncentráció változások szabályozásában.

First tutor
Name: 
Csernoch László
Department: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program