A vas a ferritin indukciója által gátolja a mesenchymalis őssejtek oszteblaszt irányú differeniációját

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Cell biology, cell physiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csóti Ágota

Abstract data

Előadás címe: 
A vas a ferritin indukciója által gátolja a mesenchymalis őssejtek oszteblaszt irányú differeniációját
Abstract: 

Bevezetés: A vaszkuláris kalcifikáció egy aktív és jól szabályozott folyamat, amelynek hátterében a vaszkuláris simaizomsejtek oszteoblasztos transzdifferenciációja áll. Ennek során a simaizomsejtek fenotípusa megváltozik, kontraktilis tulajdonságaikat elveszítik, motilitásuk megnő és ezzel egyidejűleg csontszerű extracelluláris mátrixot termelnek. Korábbi munkánkban kimutattuk, hogy a simaizomsejtek transzformációja vassal gátolható. Újabb eredmények bizonyítják mesenchymális eredetű őssejtek jelenlétét az atheroszklerotikus plakkban. Jelen munkámban azt vizsgáltam, hogy a mesenchymális őssejtek csontsejt irányú differenciációját befolyásolja-e a vas/ferritin rendszer.

Módszerek: A mesenchymalis őssejteket kalcifikáló médiában tenyésztettük 5 napig. A ferritin rendszer gátló hatásának vizsgálatához a kalcifikáló médiát különböző dózisú vassal-és ferritin formákkal egészítettük ki. Az oszteoblasztos transzformációt az extracelluláris mátrix Ca és oszteokalcin szintjének és az intracelluláris foszfát mennyiségének mérésével követtük nyomon. A vas általi ferritin indukciót Western blottal igazoltuk.

Eredmények: A sejteket normál vagy 3 mmol/L foszfátot és 1,2mmol/L Ca-ot tartalmazó kalcifikáló médiában tenyésztettük, melyet 1, 5, 10, 25, 50μM vassal egészítettük ki. A vas dózisfüggő módon gátolja a foszfát felvételt és az extracelluláris mátrix Ca tartalmát. Magas foszfát és kalcium koncentráció mellett a mesenchymális őssejtek oszteokalcin szintje megnövekszik. Az emelkedés nem következik be 50μM vas és 2mg/ml apo-és holoferritin jelenlétében.

Következtetés: A magas inorganikus foszfát és kalcium koncentráció a mesenchymalis őssejtek oszteoblasztos transzformációját idézik elő. A vas fontos szerepet játszik a vaszkuláris kalcifikációban, mivel a ferritin rendszer révén gátolja a mesenchymális őssejtek transzformációját oszteogenezis irányába.

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045 projekt keretében valósult meg.

First tutor
Name: 
Jeney Viktória
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Nephrológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program