Kataláz gén polimorfizmusainak vizsgálata macrocyter anaemiás betegcsoportban (2., 4., 9. exonok)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Genetics, genomics
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Nagy Valéria

Abstract data

Előadás címe: 
Kataláz gén polimorfizmusainak vizsgálata macrocyter anaemiás betegcsoportban (2., 4., 9. exonok)
Abstract: 

A hidrogénperoxid főként szuperoxidanionból keletkezik szuperoxid dizmutáz hatására, nagy koncentrációban káros a sejtekre, kis koncentrációban fiziológiás szerepet tölt be. A humán szervezetben a hidrogén-peroxid szabályozásának fő enzime a kataláz. Az anaemia a hemoglobin koncentráció, és a vörösvértest szám csökkenését jelenti. Macrocyter anaemiában a vörösvértestek átlagos sejt térfogata (MCV) emelkedett (> 95 fL).
A csökkent kataláz aktivitású, macrocyter anaemiás mintákban kívánom a 2-es, 4-es, 9-es exonokban előforduló leggyakoribb polimorfizmusokat azonosítani. Ezt követően következtetést szeretnék levonni az adott betegcsoportban a csökkent aktivitások és a polimorfizmusok között.
70 alvadásgátolt vérmintákból a vérkataláz aktivitást spektrofotometriás eljárással, határoztam meg. 17 csökkent aktivitást (<56,7 MU/L) találtam. A mintákból DNS-t izoláltam, PCR technikát, mutáció szűrő eljárásokat (SSCP analízist, heteroduplex analízist, nukleázos emésztést) alkalmaztam. A DNS sávokat poliakrilamid gélelektroforézissel választottam szét, és ezüstfestéssel tettem láthatóvá. A mintázatok értékelésére szemikvalitatív módszert alkalmaztam. Az általam aspecifikusnak ítélt mintákból szekvencia analízist kértem.
17 csökkent kataláz aktivitású mintát vizsgáltam (42,3211,7). A 9.exonban 9 homozigóta vad(CC), 6 heterozigóta vad(CT), 2 homozigóta mutáns(TT) genotípust azonosítottam a 111. nukleotid pozícióban. A C allél gyakorisága 0.71, a T allél gyakorisága 0.29. A nukleázos emésztés eredményeként a 2-es exon vizsgálatakor 2 mintát (MAA35, MAA44), a 4-es exonban 1 mintát (MAA53) találtam aspecifikusnak. Ezen három mintát szekvencia analízisre küldtem a nukleotid sorrend pontos meghatározásának céljából. A referens szekvenciával összehasonlítva nem találtam eltérést. A vizsgált 2. és 4. exonokban sem eddig ismert, sem új polimorfizmusokat azonosítani nem tudtam. A 9.exonban a vad(C) allélt 0.71, a mutáns (T) allélt 0.29 gyakorisággal találtam. A csökkent kataláz aktivitásokat, nem a 2. és 4. exonok mutációi okozzák, a 9.exon esetében további minták vizsgálatára lenne szükség.

First tutor
Name: 
Góth László
Department: 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Second tutor
Name: 
Nyesténé Nagy Teréz
Department: 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program