A hiperkoleszterinémia időfüggő hatásai a szívfunkciókra, nyúl modellen

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Biró Annamária

Abstract data

Előadás címe: 
A hiperkoleszterinémia időfüggő hatásai a szívfunkciókra, nyúl modellen
Abstract: 

Bevezetés: A fejlett nyugati társadalmakban a halálozási statisztikákat a cardiovascularis megbetegedések vezetik. A patológiás folyamatok egyik fő kiváltó oka a magas összkoleszterin-szint következtében kialakuló atherosclerosis.

Célkitűzés: Tanulmányunkban azt a hipotézist vizsgáltuk, mely szerint a táplálkozás következtében kialakult magas koleszterinszint időfüggően növeli a kardiovaszkuláris szövetek károsodását, és a diasztolés szívfunkció romlásán át a szisztolés funkció zavarához vezet.

Módszerek: New Zealand nyulakat vizsgáltunk (n=6). I. csop.: koleszterinmentes, normál táp, 12 hétig (CS); II. csop.: normál táp, 40 hétig (CL); III. csop.: 2% koleszterinnel dúsított táp, 12 hétig (HCS); IV. csop.: 2% koleszterines táp, 40 hétig (HCL). A szérum lipidparamétereket követtük. A 0., 12. és 40. héten az állatokat echokardiográfiás vizsgálatnak vetettük alá. A hagyományos 2D és M-mode felvételek mellett Doppleres méréseket is végeztünk. A kezelés leteltével, thoracotomiát követően az állatok szívét izolált dolgozó szív készüléken perfundáltattuk. Az aorta kiáramlást, koronária átáramlást, aortanyomást és a szívfrekvenciát monitoroztuk. Az arteria thoracicákat Sudan III-mal festettük a plakk-képződés kimutatása céljából.

Eredmények: A HCS és HCL állatok összkoleszterin-szintje szignifikánsan nőtt, míg a CS és CL csoport állatainak értékei végig a fiziológiás tartományban maradtak. Az ejekciós frakció (EF) és frakcionált rövidülés (FS) értékek szignifikáns csökkenést mutattak a HCL csoportban. A HCL állatokon interventrikuláris falvastagodás volt megfigyelhető. Az izolált dolgozó szív funkciós paraméterei korreláltak az echocardiográfiás eredményekkel. A HCL állatok plakkosodásának, illetve mortalitásának mértéke szignifikánsan magasabb volt a HCS csoporthoz képest.

Következtetés: Elmondható, hogy nyúl modellen a szisztémásan emelt koleszterinszint időfüggően diasztolés, majd szisztolés funkciózavart okoz.

Tématámogatás: OTKA 104017, 78223, TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045, Debreceni Egyetem (KUTEGY).

First tutor
Name: 
Juhász Béla
Department: 
Gyógyszerhatástani Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program