Az orális mucositis vizsgálata chemoterápiával kezelt gyermekek körében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Fogorvostudományok
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kecsmár Nóra

Abstract data

Előadás címe: 
Az orális mucositis vizsgálata chemoterápiával kezelt gyermekek körében
Abstract: 

Bevezetés:
A orális mucositis az antineoplasticus chemoterápiás kezelés gyakori, fájdalmas szövődménye, különösképpen daganatos gyermekek esetében. Tanulmányom célja az volt, hogy értékelje a Patient-Reported Oral Mucositis Symptom (PROMS) skála által rögzített adatokat és megállapítsa az orális mucositis kedvezőtlen hatását a szájegészséggel kapcsolatos életminőségre (QoL).
Anyagok és módszerek:
Felmérésünkben 75, 8-18 év közé eső, antineoplasztikus chemoterápiás kezelésen átesett gyermek vett részt, akiknek átlagéletkora 12 év volt. A gyermekek kezelés előtt és a kezelés alatt heti rendszerességgel töltötték ki a PROMS kérdőívet. 35 napos követési időt határoztunk meg, mert a legtöbb esetben a chemoterápiás kezelés indukciós fázisa 33 napig/5 hétig tartott. Vizsgálatunk során értékeltük a gyermekek kezelés előtti és utáni fogászati állapotát (dmf-t/DMF-T és CPI index), illetve összevetettük az aktuális fehérvérsejt számot, a klinikus által értékelt orális mucositist és a PROMS értékeket.
Eredmények:
Az össz PROMS érték fokozatos növekedést mutatva a kezelés 3. hetében elérte el a maximumát (kezelés előtti átlag: 6.18; átlag a 7. napon: 23.30; átlag a 14. napon:30.97; átlag a 21. napon: 39.28). Ezen érték átmeneti csökkenését a 4. héten (átlag a 28. napon:29.47) egy második csúcs követett az 5. héten (átlag a 35. napon:38.73). A vizsgálatban résztvevők fehérvérsejt száma szignifikánsan korrelált az összesített PROMS pontszámmal a terápia 7., 14. és 21. napján. Az egyirányú ANOVA teszt szignifikáns összefüggést talált a PROMS skála alpontjai és a WHO protokol alapján mért orális mucositis komponensei között. A dmf-t/DMF-T index kezelés előtt 8.7 volt, majd a terápia 5. hetére 9.4-re emelkedett, azaz kezelés alatt romlott a betegek kariológiai státusza.
Következtetés:
Az OM gyakori mellékhatása a chemoterápiának, főleg daganatos gyermekek antineoplasticus kezelése kapcsán. A chemoterápia 5. napján megjelenő tünetek a kezelés 2., 3. hetében tetőznek, majd ezt követően javulást mutatnak. A tünetek súlyosbodásához hozzájárul a páciensek elhanyagolt szájhigiénés állapota is, amely gondos fogorvosi felügyelettel javítható, így az OM előfordulási gyakorisága csökkenthető.

First tutor
Name: 
Jenei Ágnes
Department: 
Konzerváló Fogászati Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program