A CaHal3 és CaCab3 fehérjék funkcionális vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Nagy Ádám

Abstract data

Előadás címe: 
A CaHal3 és CaCab3 fehérjék funkcionális vizsgálata
Abstract: 

Vizsgálatok célja: Ismeretes, hogy az opportunista humán patogén Candida albicans-ban található protein foszfatáz Z1 (CaPpz1) enzim szerepet játszik a gomba ozmotikus stabilitásában, sejtfal integritásában és oxidatív stressztűrésében. Célom az, hogy megvizsgáljam a Saccharomyces cerevisiae-ben már leírt Hal3 és Cab3 fehérjék feltételezett C. albicans ortológjainak (CaHal3 és CaCab3) szerepét a CaPpz1 foszfatáz regulációjában.

Módszerek: A CaHAL3 és a CaCAB3 gének intronmentes kódoló régióit a pGEX-6p-1 expressziós vektorba ligálva Escherichia coli BL21 DE3 RIL sejtekbe transzformáltam. A glutation-S-transzferázzal fuzionált CaHal3 és a CaCab3 fehérjéket isopropil-β-D-tiogalaktoziddal indukáltam. A rekombináns fehérjéket Glutation Sepharose 4-B gyantán affinitás kromatográfiával tisztítottam. A CaPPZ1 cDNS-ét pET28a(+) vektorba klónozva E. coli BL21 DE3 RIL sejtekbe transzformáltam, majd a CaPpz1 fehérjét 6xHis-címkével együtt expresszáltattam és Ni-NTA Agaróz gyantán affinitás kromatográfiával tisztítottam. A CaPpz1 enzim foszfatáz aktivitását p-nitrofenil-foszfát szubsztráttal mértem. Negatív kontrollként az üres pET28a(+) illetve pGEX-6p-1 vektorokkal transzformált baktériumokból tisztított fehérje elegyet használtam.

Eredmények: A rekombináns CaPpz1, CaHal3 valamint a CaCab3 fehérjék bakteriális expresszióját és affinitás kromatográfiával történő tisztítását követően az in vitro foszfatáz aktivitásmérések eredményeiből megállapítottam, hogy a CaPpz1 enzim aktivitása csökkent, hozzáadott CaHal3 fehérje koncentrációjától függő módon. A foszfatáz aktivitása nem változott a hozzáadott CaCab3 fehérje hatására.

Következtetés: Az in vitro aktivitás mérések alapján elmondható, hogy a CaHal3 fehérje szabályozhatja a CaPpz1 enzim foszfatáz aktivitását, míg a szerkezetileg hasonló CaCab3 fehérje nem rendelkezik ilyen hatással.

First tutor
Name: 
Dombrádi Viktor
Department: 
Orvosi Vegytani Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program