Különféle statinok vázizomsejtek kalciumhomeosztázisára kifejtett hatásai

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Gaál Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
Különféle statinok vázizomsejtek kalciumhomeosztázisára kifejtett hatásai
Abstract: 

A koleszterinszintet a HMG-CoA-reduktáz enzim gátlása révén csökkentő statinok széles körben alkalmazott gyógyszerek, azonban vázizom-eredetű mellékhatásaik kórélettani háttere ezidáig nem tisztázott.
Munkacsoportunk eredményei, valamint a vonatkozó irodalom a statinoknak a vázizom kalciumhomeosztázisára kifejtett hatását sugallják. Előbbi szerint szignifikánsan növeli a kalcium sparkok frekvenciáját, míg utóbbi alapján 1 mM simvastatin kalciumtranzienst okoz.
Célkitűzésem volt, hogy a statinoknak az izom kalciumhomeosztázisában szerepet játszó két, a sarcoplasmaticus reticulum (SR) membránjában elhelyezkedő fehérjére, a kalciumcsatorna funkciójú rianodinreceptorra (RyR) és a kalciumpumpára (SERCA) kifejtett közvetlen hatását, így a tapasztalt jelenségekben betöltött szerepét vizsgáljam.
Munkám során a koleszterinszint-csökkentő hatás növekvő sorrendjében az alkalmazott szerek a fluvastatin (FS), a pravastatin (PS), a simvastatin (SS) és a rosuvasatin (RS). Nyúl, valamint kezeletlen és FS-kezelt patkány vázizmából izolált nehéz és könnyű SR-frakciókat (HSR, LSR) vizsgáltam.
A FS-kezelt patkányok HSR-jének rianodinkötése (Kd=4.020±0.6124 nM) nem különbözött szignifikánsan a kontrollétól (Kd=4.488±0.7832 nM). Kontroll HSR esetében a vizsgált statinok 100 nM és 1 µM koncentrációban szintén nem növelték a megkötött rianodin mennyiséget, azaz a RyR nyitvatartási valószínűségét.
A statinok RyR-re kifejtett hatását kalciummal feltöltött HSR-vezikula kalciumleadásán keresztül is vizsgáltam. Eredményeim szerint már 30 µM koncentrációban alkalmazva a simvastatint, az kalciumleadást okoz, melynek mértéke a koncentráció emelkedésével nő. A statinok 1 µM koncentrációban alkalmazva a SERCA aktivitását szignifikánsan emelik, a kontrollhoz képesti relatív aktivitás 95%-os konfidenciaintervalluma 1,233-1,243 (FS), 1,190-1,199 (SS), ill. 1,041-1,055 (RS).
Eredményeim azt mutatják, hogy a különféle statinok a HMG-CoA-reduktáz gátló hatásuktól függetlenül hatnak a vázizom kalciumszintjét meghatározó SR-membránfehérjékre. E hatások hozzájárulhatnak a szerek hosszú távú, napi rendszerességgel történő alkalmazásakor fellépő mellékhatásokhoz.
Támogatás: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

First tutor
Name: 
Vincze János
Department: 
Élettani Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program