A cardiovascularis érintettség vizsgálata primer antifoszfolipid szindrómában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Cardiovascular medicine (cardiology, cardiac surgery)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bánhegyi Viktor

Abstract data

Előadás címe: 
A cardiovascularis érintettség vizsgálata primer antifoszfolipid szindrómában
Abstract: 

Az antifoszfolipid szindróma egy IgG-, A vagy M típusú heterogén autoantitest csoport (lupus antikoaguláns, anti-kardiolipin antitestek, ß2-glikoprotein-1 ellenes antitestek) által létrehozott thrombotikus tünetegyüttes, mely egyaránt érintheti az artériás és vénás rendszert illetve bármely szervet. Ez a nagyfokú heterogenitás felveti, hogy eltérő pathomechanizmussal vesznek részt különböző kórfolyamatokban.
Vizsgálatunkba 112 kardiovaszkuláris érintettségű primer antifoszfoszlipid szindrómás beteg adatainak retrospektív elemzését végeztük el, abból a célból, hogy kimutatható-e fokozott asszociáció egyes antitest csoportok és a klinikai manifesztációk között. A 112 beteg klinikai megoszlása a következő volt: akut coronaria szindróma: 16 fő, stabil coronaria beteg: 30 fő, vitium: 48 fő, perifériás artériás érbeteg: 57 fő, mélyvénás thrombosis: 37 fő. A vizsgált betegek 24,1 %-a volt LA pozitív.
Akut coronaria szindrómában a ß2-glikoprotein-1 ellenes antitestek előfordulása volt domináns. Amennyiben a beteg stabil atherosclerotikus megbetegedésben szenvedett, azaz vagy perifériás artériás érbetegsége vagy stabil coronaria betegsége volt, akkor az anti-kardiolipin pozitivitás gyakorisága volt szignifikánsan (p=0,05) magasabb szemben az akut coronaria szindrómában szenvedőknél. Mélyvénás thrombosisban és vitiumok esetén egy erőteljes lupus antikoaguláns asszociáció volt kimutatható szemben az akut coronariás csoporttal. (p=0,0041, p=0,0138)
A nagy betegpopuláción elvégzett retrospektív antitestelemzés az alábbi pathológiai irányokra utal: 1. A ß2-glikoprotein-1 ellenes antitestek feltehetően a plakkban lejátszódó immuno-inflammmatorikus mechanizmusok kapcsán az akut atherothrombosis pathológiai tényezői. 2. Az anti-kardiolipin antitestek a stabil atherothrombotikus folyamatok meghatározó tényezője antifoszfolipid szindrómában 3. A lupus antikoaguláns vénás érintettségű thrombotikus folyamatokkal való összefüggése igazolható betegeink körében. További vizsgálatokat tervezünk az egyes antitest izotípusok klinikai asszociációjának felderítésére, valamint kutatási terv indult TEE vizsgálattal a rejtett thrombotikus pathomechanizmusú valvulopathiák diagnosztizálására.

First tutor
Name: 
Soltész Pál
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Belgyógyászati Angiológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Bódi Annamária
Department: 
Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program