A (Metil-11C)-kolin tartalmú PET(Pozitron Emissziós Tomográf) radiogyógyszer stabilitás vizsgálata HPLC-vel

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Papréti Nóra

Abstract data

Előadás címe: 
A (Metil-11C)-kolin tartalmú PET(Pozitron Emissziós Tomográf) radiogyógyszer stabilitás vizsgálata HPLC-vel
Abstract: 

Jelenleg Magyarországon onkológiai és kardiológiai indikációjú PET vizsgálatokhoz [18F]FDG, [11C]metionin és [11C]acetát-Na áll rendelkezésre, amelyek radiogyógyszerként vannak törzskönyvezve. A Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézete törzskönyvi dokumentációt készített és beadta a GYEMSZI-OGYI felé a [metil-11C]kolin gyártási engedélyének megszerzése céljából. Ez a jelzett vegyület elsősorban rosszindulatú prosztata megbetegedések diagnosztikájában nyerne alkalmazást egyedülállóan az országban. A törzskönyvi beadvány egyik lényeges eleme a hatóanyag radiokémiai stabilitásának vizsgálata, amellyel a hatóanyagmolekula bomlásából származó radioaktív szennyezők részarányát határozzuk meg. A kolin esetében a radiolitikus bomlás következtében 11C izotópot tartalmazó aminok keletkezhetnek.
Munkánkban a [metil-11C]kolin stabilitásának ellenőrzésére alkalmas folyadékkromatográfiás (HPLC) módszert fejlesztettünk ki és egy a továbbiakban folyamatos stabilitási programot alakítottunk ki.
A HPLC vizsgálatok során alkalmazott körülmények: Zorbax SCX 4.6x50mm, 5 µm kolonna, Radioaktivitás és UV (280 nm) detektorok, áramlási sebesség 3 ml/perc, 20 µl injektált térfogat, 3 perc mérési idő, eluens: 20%-a acetonitril, 80%-a puffer (56 mg/l dopamint tartalmazó 25 mM ammónium-acetát, pH=5). A módszerfejlesztéséhez monometil-amin (MMA), dimetil-amin (DMA), trimetil-amin (TMA) és kolin referencia oldatokat készítettünk.
A kifejlesztett HPLC módszerrel különböző aktivitású [metil-11C]kolin oldatok stabilitását mértük RA detektorral és megfigyeltük a radiolízis során keletkezett szennyezők arányát. A módszer alkalmas a kolin MMA, DMA, TMA szennyezőktől való elválasztására. Eredményeink alapján az átlagos aktivitáskoncentrációjú (<1GBq/ml) minták vizsgálata során elhanyagolhatóan alacsony volt a szennyezők részaránya a hatóanyaghoz képest. Ugyanakkor a 3GBq/ml feletti koncentrációk esetén sem haladta meg ez az érték a 0,36 %-ot, ami jelentősen elmarad a megengedett 5% határértéktől.
A Nukleáris Medicina Intézetben gyártott [metil-11C]kolin stabilitása a kifejlesztett HPLC módszerrel végzett vizsgálataink alapján megfelel az elvárásoknak.

First tutor
Name: 
Jószai István
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program