Új, nanopartikuláris szelénkészítmények összehasonlító vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Sarkadi Gréta

Abstract data

Előadás címe: 
Új, nanopartikuláris szelénkészítmények összehasonlító vizsgálata
Abstract: 

A szelén esszenciális mikroelem, mely az antioxidáns glutathion-peroxidáz aktív komponenseként védi szervezetünket az agresszív szabadgyökök károsító hatásaival szemben. Korábban már bizonyították, hogy a szelénpótlásra alkalmazott szervetlen szelénvegyületek terápiás ablaka szűk, ezért könnyen túladagolható. Kísérleteinkben a Debreceni Egyetem által szabadalmaztatott új technológiai eljárással készült nanopartikuláris szelénkészítményeket vizsgáltunk, melyeket tejsavbaktériumokkal termeltettek. A NanoSe esetén az elemi szelén elválasztásra kerül az őt termelő baktériumtól, a Lactomicrosel néven bejegyzett készítmény viszont az elemi szelént szerves mikrokörnyezetben, a baktériummal együtt tartalmazza.
Munkánk célja az új szelénformák vér antioxidáns kapacitására gyakorolt kedvező hatásainak, valamint toxikus hatásainak vizsgálata volt összehasonlítva más ismert, forgalomban lévő szelénvegyületekkel.
A vizsgálatokat BDF1 egereken végeztük. A vizsgált szelénvegyületek a következők voltak: szelenát (szervetlen), szelenit (szervetlen), Sel-Plex (szerves), NanoSe, és Lactomicrosel. Az egyes szelénvegyületeket 0,5; 5; 50 ppm koncentrációban alkalmaztuk, normál rágcsálótápba keverve, melyet az állatok ad libitum fogyaszthattak. A toxikus hatások szűrésére először a túlélésre, majd a testtömegváltozás függvényében a szervtömegekre gyakorolt hatást vizsgáltuk és a vér kvalitatív analízisét végeztük el. Újabb kísérleti elrendezésben, a szérumban FRAP módszerrel mértük a teljes antioxidáns kapacitást.
Vizsgálataink során beigazolódott, hogy a forgalomban lévő szelenáthoz és szelenithez képest mind a NanoSe mind a LactomicroSel szignifikánsan nagyobb mértékben növelte a vér antioxidáns kapacitását. Ellentétben a szervetlen formákkal és a NanoSe-nel, a Lactomicrosel esetében toxikus hatások (elhullás, testtömeg- és szervtömeg csökkenés) még az extrémen magas koncentrációban sem jelentkeztek.
A Lactomicrosel hatásosabbnak, ugyanakkor kevésbé toxikusnak bizonyult a vizsgált szelénkészítményekkel szemben. A terápiás ablak ilyen mértékű kiszélesedése a szelénpótlás új, jóval biztonságosabb formáját teszi lehetővé.

First tutor
Name: 
Benkő Ilona
Department: 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Second tutor
Name: 
Ungvári Éva
Department: 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program