Otthoni fogfehérítő készítmények fogzománcra gyakorolt hatásának vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Fogorvostudományok
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Agócs József

Abstract data

Előadás címe: 
Otthoni fogfehérítő készítmények fogzománcra gyakorolt hatásának vizsgálata
Abstract: 

Napjainkban nagy hangsúlyt kap az esztétikus megjelenés, aminek fontos részét képezi a hibátlan, hófehér mosoly. Ennek megfelelően egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző fogfehérítő eljárások a fogorvosi tevékenység során, kihasználva a fehérítő készítmények esztétikára gyakorolt előnyös hatásait. A készítmények zománc szerkezetére gyakorolt esetleges káros hatásairól számos vizsgálati eredmény született, amelyek eredményei azonban ellentmondásosak.
Kísérleteinkhez 20 darab extrahált humán fogat használtunk fel, amelyekből 30 darab mintát készítettünk. A mintáinkat az előkészítést követően 3 csoportba osztottuk: az 1. csoport mintáit fiziológiás sóoldatban, 37 ̊C-on tároltuk. A 2. és 3. csoport mintát két hétig naponta 5 órán keresztül 10% karbamid-peroxidot tartalmazó Opalescence PF készítménnyel kezeltük. A fehérítést követően a 2. csoport mintáit két alkalommal ACP tartalmú készítménnyel kezeltük 5 percig. A 3. csoport mintáit pedig egy hétig fiziológiás sóoldatban tároltuk a fehérítést követően 37 ̊C-on. A minták infravörös spektrumait Thermo Scientific Nicolet 6700 FT-IR spektroszkóp segítségével rögzítettük, az 1. csoport mintáinak IR spektrumát a vizsgálatok előtt, majd kettő és három hét után. A 2. csoport mintáinak IR spektrumát a kezelés előtt, a két hetes kezelés után, az ACP alkalmazásait követően, a 3. csoport mintái esetén pedig a kezelés előtt, a kezelés után közvetlenül, és a kezelés után egy héttel rögzítettük.
Az eredmények kvantitatív értékelése az infravörös spektrumok meghatározott hullámszámaihoz tartozó területeinek integrálérték számításával történt.
A fogfehérítő kezelés után az integrálértékek szignifikáns emelkedése volt megfigyelhető, tehát a zománc felszíni szerkezetében eltérések jelentkeztek a fehérítő kezelés hatására. Az ACP tartalmú készítmény alkalmazását követően közel teljes reverzió ment végbe a zománc szerkezetében, míg a fiziológiás sóoldat hatására ilyen változást nem tapasztaltunk.
A kapott eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a fehérítő kezelést követően alkalmazott remineralizáló készítményeknek nagyon fontos szerepe van a fogzománc fehérítés hatására létrejövő károsodásának megelőzésében és csökkentésében.

First tutor
Name: 
Bistey Tamás
Department: 
Fogpótlástani és Bioanyagtani Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program