Az akciós potenciál időtartamának beat-to-beat variabilitása kutyaszíven

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Physiology, pathophysiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Valikovics Anikó

Abstract data

Előadás címe: 
Az akciós potenciál időtartamának beat-to-beat variabilitása kutyaszíven
Abstract: 

Korábbi megfigyelések alapján napjainkban is az EKG QT intervallumának megnyúlását tartják az aritmiák indikátorának és rizikó faktorának. Az utóbbi években végzett kísérletek azonban megkérdőjelezik ezt, ugyanis kutya és nyúl kísérletekben a QT intervallum beat-to-beat variabilitása jobban jelezte a torsades de pointes arrhythmia kialakulását, mint a QT megnyúlás. Ezért a kamrai repolarizáció variabilitásának kvantitatív jellemzése a proarrhythmiás állapot egy új paramétere lehet.
Munkacsoportunk előzetes eredményei alapján azt feltételezzük, hogy kamrai sejteken a repolarizáció időtartamának rövid távú beat-to-beat variabilitása (BV) és nettó áram, amit az akciós potenciál plató időtartamának felénél mérünk (Inet), fordítottan arányos. Kísérleteim célja ezen hipotézisnek az ellenőrzése volt.
Kísérleteimet kutya kamrából enzimatikusan izolált szívizomsejteken végeztem 37C°-on. Az akciós potenciálokat hegyes mikroelektródával mértem. A késői káliumáram gyors komponensét (IKr) dofetiliddel (10-300 nM), a befelé egyenirányító káliumáramot a BaCl2-al gátoltam (0.3-30 mikroM). A BV kvantitatív jellemzéséhez 50 egymást követő akciós potenciál időtartamának felhasználásával ú.n. Poincaré diagramokat szerkesztettem.
Megállapítottam, hogy mindkét ioncsatorna-gátlószer koncentráció-függő módon nyújtotta az akciós potenciál időtartamát. Az akciós potenciál időtartama 217±3 ms-ról 301±7 ms-ra nőtt 100 nM dofetilid hatására, míg 3 mikroM BaCl2 jelenlétében ez az érték 303±5 ms volt.
A BV értékei is koncentráció-függően változtak: 100 nM dofetilid és 3 mikroM BaCl2 rendre 2,5±0,1 ms-ról 7,3±0, 6ms-ra és 2,4±0,1ms-ról 4,1±0,2 ms-ra növelte a BV értékeit.
Ezzel párhuzamosan az Inet értékei 0,30±0,01 pA/pF-ról 0,20±0,01 pA/pF-re, illetve 0,30±0,01 pA/pF-ról 0,24±0,01pA/pF-re csökkentek dofetilied és BaCl2 hatására.
Eredményeim megerősítik a hipotézisünket, a BV növekedésével párhuzamosan az Inet értékei csökkentek, függetlenül attól, hogy az BV és akciós potenciál időtartamának növekedését melyik ioncsatorna gátlásával értem el.

First tutor
Name: 
Magyar János
Department: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program