Mikro-RNS profil vizsgálata akut leukémiában szenvedő betegekben és kontroll sejtvonalakon

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Gaál Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
Mikro-RNS profil vizsgálata akut leukémiában szenvedő betegekben és kontroll sejtvonalakon
Abstract: 

A nemkódoló RNS-ek közé tartozó, a génexpressziót poszttranszkripciós szinten szabályozó mikro-RNS-ek klinikumban történő hasznosítását nagyfokú stabilitásuk, valamint betegség-, stádium-, és differenciációspecifikus expressziós mintázatuk teszi lehetővé. Kóros eltéréseik a leukémia patogenezisében igazoltan szerepet játszanak. Ezek kimutatása a differenciáldiagnosztika, a prognózis és a kemorezisztencia előrejelzésének területén egyaránt alkalmazható.
Munkám során egy család (1000 Genom Projekt, LCL CEU 1459) három generációjának 12 egészséges tagjától származó, Epstein-Barr vírussal immortalizált limfoblasztokban és 6, malignus vérképzőrendszeri betegségben szenvedő felnőtt betegtől származó csontvelő mintában határoztam meg mikro-RNS-ek expressziós szintjét. A sejtvonalakat a Coriell Institute bocsátotta rendelkezésünkre, a csontvelő minták a Belgyógyászati Intézet Haematológiai Tanszékén kezelt betegektől származnak. A csontvelő mintákból a mononukleáris sejtfrakciót (PBMC) Ficoll gradiens centrifugálás segítségével, minden esetben a mintavétel napján különítettem el. Ezt követően a teljes RNS-frakció izolálását, majd a reverz transzkripciót végeztem el. Az átírt cDNS-ből a mikro-RNS-ek expressziós szintjét qPCR segítségével határoztam meg.
Célkitűzésem az volt, hogy a betegek mintáiban mért expressziós szinteket összevessem a kontroll egyedekével illetve a diagnózis idején rögzített klinikai adatokkal.
Az irodalomban közölt eredmények alapján állítottam össze a vizsgálandó mikro-RNS panelt, amelyben 2-2, a diagnózis megerősítésében illetve a prognózis előrejelzésében hasznosítható mikro-RNS szerepel. Közülük 1 onkogén, 2 pedig tumorszuppresszor tulajdonságú. Referenciaként az irodalomban ajánlott mikro-RNS-t alkalmaztam. Az egészségesekben mért értékeket a rokonsági fok tükrében egymással is összehasonlítottam, és családfán ábrázoltam.
Kisszámú leukémiás betegekben kapott előzetes eredményeink összefüggést jeleznek a prognosztikai értékű genetikai és hematológiai adatokkal. Jövőbeli terveink között szerepel a mikro-RNS panel bővítése, és az expressziós szintek összevetése a kórlefolyás későbbi szakaszainak klinikai adataival, utánkövetéses vizsgálat formájában.
Támogatás: TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001

First tutor
Name: 
Oláh Éva
Department: 
Gyermekgyógyászati Intézet
Second tutor
Name: 
Bálint Bálint László
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Klinikai Genomikai és Személyre Szabott Orvoslási Központ
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program