A debreceni MiniPET-3 kisállat kamera képalkotó képességének és megbízhatóságának vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szabó Emese

Abstract data

Előadás címe: 
A debreceni MiniPET-3 kisállat kamera képalkotó képességének és megbízhatóságának vizsgálata
Abstract: 

A Debreceni Egyetemen az elmúlt években két kisállat PET kamera került kifejlesztésre, a MiniPET-1 és a MiniPET-2. Egy nemzetközi pályázattal egy új MRI kompatibilis kisállat PET kamera is elkészült 2013 nyarán: a MiniPET-3. Ebben a kamerában egy új foto-detektor, az un. SiPM lett felhasználva. A SiPM már MRI mellett is működőképes (szemben a hagyományosan használt un. PMT foto-detektorokkal), de számos technikai és képalkotási probléma merül fel az alkalmazásával. A PET képalkotása nagymértékben függ az un. energia-felbontástól és a pozíció-pontosságtól, amelyeket az alkalmazott foto-detektor is determinál. Mivel a SiPM alapú PET-ek kapcsán még viszonylag kevés információ áll rendelkezésre, ezért feladatom a MiniPET-3 detektorainak és leképző képességének megbízhatóságának és varianciájának vizsgálata volt. Etalonnak a PMT alapú MiniPET-2 kamerát választottuk, ami már évek óta megfelelően használható az egér és patkány PET vizsgálatokban.

A stabilitás, illetve megbízhatóság vizsgálatokhoz Na22 és F18 izotópot, míg a kisállat scan-hez FDG radiofarmakont használtunk. Na22 és F18 forrással hetente végeztem 180 perces méréseket két hónapon keresztül, amellyel az energia-felbontás és a pozíció-map stabilitását és varianciáját ellenőriztük. Az adatok kiértékeléséhez Matlab környezetben fejlesztett algoritmusokat, továbbá Microsoft Excel programot használtuk.

A MiniPET-3 energia- és pozíció-detektálás stabilitásának vizsgálata kapcsán azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált időintervallumok alatt is jelentősen változnak az adatok. Az energiafelbontás akár 50-70%-kal, míg pozíció-detektálás pontossága 5-10% értékkel változhat. Összevetve ezeket az eredményeket a MiniPET-2 hasonló adataival kijelenthetjük, hogy a MiniPET-3 esetében sűrűbben kell a kalibrációs, illetve hitelesítési méréseket elvégezni. A nagyobb fokú instabilitás oka valószínűleg a SiPM detektorok jelentősebb hőmérséklet függése. Az elvégzett kisállat vizsgálat alapján kijelenthetjük, hogy megfelelő rendszerességű kalibráció mellett a MiniPET-3 kamera is alkalmas a kisállatok szerveinek nagyfelbontású leképezésére.

First tutor
Name: 
Balkay László
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program