Fos homodimerizációja élő emlős sejtekben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biofizika
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csizmarik Anita

Abstract data

Előadás címe: 
Fos homodimerizációja élő emlős sejtekben
Abstract: 

A Fos és a Jun transzkripciós faktorok az aktivátor protein-1 fehérjék családjába tartoznak. Az AP-1 transzkripciós faktor család tagjai részt vesznek különböző sejtfolyamatok irányításában, mint a sejtproliferáció, differenciáció, apoptózis és onkogenezis. Ezen család tagjai széles körben kifejeződnek különböző sejttípusokban és szövetekben. A Fos és Jun család proteinjei leucin-cipzárral összekapcsolódó dimerként funkcionálnak és az AP-1 szabályozó elemeihez kötődnek számos emlős gén promóter és enhancer régióiban. A Jun fehérjék homodimert vagy Fos fehérjékkel heterodimert alkothatnak. Ezzel szemben korábban számos közleményben leírták, hogy a Fos fehérjék nem alkotnak homodimert. Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy az overexpresszált Fos transzkripciós faktor képes-e homodimert alkotni. A dimerizáció létrejöttét fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) technikával vizsgáltuk élő HeLa sejtekben konfokális mikroszkóp és áramlási citométer segítségével. Vizsgálatainkhoz CFP-YFP, illetve GFP-mRFP donor-akceptor párral jelölt Fos fúziós fehérjéket használtunk. A teljes hosszúságú Fos molekulák mellett méréseket végeztünk a C-végen megrövidített (Fos215), illetve dimerizációs és DNS-kötő domént nem tartalmazó deléciós mutánsokkal (FosΔΔ) is. A teljes hosszúságú, illetve a Fos215 molekulákkal kapott pozitív FRET hatásfok értékek arra utalnak, hogy a Fos képes élő sejtekben homodimereket alkotni. A negatív kontrollként használt FosΔΔ zérus FRET hatásfokot eredményezett. Eredményeink felhívhatják a figyelmet a Fos homodimerek önálló transzkripciós faktorként való működésének lehetőségére Fos-t overexpresszáló sejtekben.

First tutor
Name: 
Vámosi György
Department: 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Szalóki Nikoletta
Department: 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program