Thrombophilia irányú vizsgálatok intracranialis vérzésben szenvedett érett újszülötteknél és majdnem érett újszülötteknél

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Pediatrics, infectology, pulmonology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Daróczi Natália

Abstract data

Előadás címe: 
Thrombophilia irányú vizsgálatok intracranialis vérzésben szenvedett érett újszülötteknél és majdnem érett újszülötteknél
Abstract: 

Igen alacsony születési súlyú koraszülöttek germinalis matrix-intraventricularis vérzésének kialakulásában a prothromboticus mutációk független rizikótényezőként szerepelnek.
Tanulmányunk során 2005.01.01.-től a DE Gyermekklinika Neonatológiai és Gyermek Idegsebészeti Osztályán postnatalisan felismert intracranialis vérzés miatt kezelt érett újszülöttek, valamint a 33.-36. terhességi héten született, csaknem érett (near term) koraszülöttek thrombophilia irányú kivizsgálását végeztük.
Az általunk vizsgált prothromboticus állapotok: faktor V. Leiden mutáció, prothrombin gén polimorfizmus (G20210A), metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) polimorfizmus (C677T), protein C/S hiány, antithrombin III hiány, emelkedett lipoprotein(a) szérum szint, fokozott faktor VIII. aktivitás és antifoszfolipid szindróma. A vizsgálatot a betegek édesanyjára is kiterjesztettük.
A beválogatási kritériumoknak 37 beteg felelt meg, közülük 24 beteg áll klinikánk gondozása alatt.
A gyermekeknél 11 (45,8%) esetben derült fény prothromboticus állapotra: FV Leiden mutáció/homozygota/ 1, FV Leiden mutáció/heterozygota/ 4, MTHFR polimorfizmus 1, I. típusú PC deficiencia /compound heterozygota/ 1, II. típusú PS deficiencia 1, míg emelkedett Lp(a) szérumszint 3 gyermeknél igazolódott. Három betegnél kombináltan fordultak elő a vizsgált rizikótényezők.
A szülői vizsgálat keretében eddig 22 édesanyát vizsgáltunk, két gyermeknek nevelőszülő viseli gondját. 14 (63,6%) esetben találtunk társuló prothromboticus állapotot. FV Leiden mutációt /heterozygota/ 6, I. típusú PC deficienciát /heterozygota/ 1, emelkedett Lp(a) szérumszintet 5, míg fokozott FVIII aktivitást 2 esetben. Négy szülőnél kombináltan fordultak elő a vizsgált rizikótényezők.
A vizsgált gyermek és szülő csoportban jelentős számban derült fény prothromboticus állapotra. A thrombophiliaért felelős veleszületett faktorok hazai incidenciájáról kevés adat áll rendelkezésre. A FV Leiden allél frekvenciája hazánkban magas, átlagosan 4%. Vizsgálatunkban a FV Leiden allél gyakorisága a gyermekek között 25%-nak, a szülők esetében 27,3%-nak adódott, bár az alacsony mintaszám a vizsgálat statisztikai erejét csökkenti. (TÁMOP-4.2.2. A-11/1/KONV-2012-0045)

First tutor
Name: 
Pataki István
Department: 
Gyermekgyógyászati Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program