Az adenozin 2A receptor és a cathepsin D fehérje kölcsönhatásának jellemzése makrofágokban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Molecular biology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kéki Tamás

Abstract data

Előadás címe: 
Az adenozin 2A receptor és a cathepsin D fehérje kölcsönhatásának jellemzése makrofágokban
Abstract: 

Az adenozin receptorok (AR) fontos élettani szerepét már a XX. század végén felismerték és kísérletekkel bizonyították. Először a központi idegrendszer sejtjein, majd az endotél-, simaizom sejtek mellett az immunrendszer szinte minden sejttípusának felszínén is kimutatták jelenlétüket. Széleskörű előfordulásuk lehetővé teszi, hogy olyan fontos immunológiai folyamatokban töltsenek be szabályozó szerepet, mint az ischémia, hipoxia és az emlős szervezetben fellépő gyulladásos folyamatok. Négy altípusba soroljuk az AR-okat, így megkülönböztetünk adenozin 1, 2A, 2B és 3 receptort (A1, A2A, A2B, A3). Az A2A a többi altípustól eltérően, rendelkezik egy 120 aminosavból álló intracelluláris doménnel, ami lehetőséget biztosít a receptor funkció mellett, fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakítására.
Munkacsoportunk korábban azonosított több az AR A2A C-terminális doménjével kölcsönható fehérjét egér intraperitoneális makrofágokban, élesztő két hibrid módszerrel. Az így azonosított katepszin D (Cts D) aszpartil proteáz és az A2A receptor C-terminális doménje között kialakuló kölcsönhatást több független módszerrel is megerősítettük.
Ezt követően vizsgálatokat végeztünk a két fehérje közötti funkcionális kapcsolat ellenőrzésére. Kísérleteink során kimutattuk, hogy a CtsD fehérje expressziója alacsonyabb az A2A „knock out” (KO) egerekből izolált intraperitoneális makrofágokban, a vad típusú törzshöz képest. Továbbá megfigyeltük, hogy az A2A receptor farmakológiai gátlása csökkenti a Cts D proteáz aktív formájának a mennyiségét, míg az A2A specifikus agonista alkalmazása ezzel ellentétes hatást vált ki RAW264.7 makrofág sejteken.
További kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a CtsD enzim gátlása csökkenti az A2A receptor által szabályozott proinflammatórikus citokin, a Tumor Nekrózis Faktor-α (TNF-α) termelését RAW264.7 sejtekben.
Eredményeink alapján azt feltételezzük, hogy az A2A receptor és a Cts D proteáz közötti kölcsönhatás befolyásolja a Cts D érését és szerepet játszik a makrofág sejtek citokin termelésének szabályozásában.

First tutor
Name: 
Kókai Endre
Department: 
Orvosi Vegytani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program