Antitrombin Budapest 3 mutáció alapító hatásának igazolása genetikai markerekkel a magyarországi thrombophiliás populációban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Speker Marianna
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Udvari Ágnes

Abstract data

Előadás címe: 
Antitrombin Budapest 3 mutáció alapító hatásának igazolása genetikai markerekkel a magyarországi thrombophiliás populációban
Abstract: 

Az antitrombin III (AT) egy szerin-proteáz inhibitor, fő feladata a trombin és aktív X-es faktor gátlása. Az AT deficiencia I-es (kvantitatív) és II-es (kvalitatív) típusú lehet, mely utóbbi egyik alcsoportjába tartozó, a fehérje heparin-kötő helyét (IIHBS) érintő mutációk a többi típustól eltérő trombózis kockázatot jelentenek. A humán AT génje (SERPINC1) az 1q23-q25 pozícióban helyezkedik el, hat intront és hét exont tartalmaz. Korábbi vizsgálatainkban, 2007-2013 között diagnosztizált AT deficiens betegekben (n=128) a deficiencia hátterében álló genetikai eltéréseket DNS szekvenálással vizsgálva kiemelkedően magas arányban (73%) az AT Budapest 3 (ATBp3) mutáció (p.Leu99Phe) volt detektálható. A nagyszámú eset kapcsán felmerült az AT Bp3 mutáció alapító hatásának lehetősége, ezért sor került a SERPINC1 génben lokalizálódó 6 polimorf marker vizsgálatára, melyek a következőek voltak: 5’ hossz polimorfizmus (5’LP), rs2227596, rs941989, rs2227612, rs5877 és rs5878 DNS markerek. Előbbi négy polimorfizmust 200, a magyarországi általános populációt reprezentáló, a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Program (HMAP)-ból származó DNS mintán is detektáltuk.
Eredményeink bár megerősítették az alapító hatás gyanúját, a végső bizonyításhoz szükségesnek tartottuk további, ún. mikroszatellita markerek vizsgálatát a SERPINC1 génben és annak környékén, melyet fragmentanalízis módszerével valósítottunk meg. Az általunk vizsgált markerek közül egy a SERPINC1 génen belüli trinukleotid (ATT)n ismétlődés, az ún. Alu8 ismétlődő szekvencia. A géntől proximálisan és távolabb (6,3 cM) lokalizálódó marker a D1S196 ((AG)n), disztálisan és közelebb (0,6 cM) lokalizálódó marker pedig a D1S218 ((AG)n). Negatív kontrollként a 6. kromoszómán lévő F13A1 (AAAG)n polimorf markert alkalmaztuk. Az Alu8 és a D1S218 markerek az ATBp3 mutációt hordozó betegek mintáiban minden esetben azonos ismétlődésszámmal fordultak elő, míg a D1S196 és a F13A1 marker változatos ismélődésszámokat mutatott.
Eredményeink alapján az ATBp3 mutáció alapító hatása végső bizonyítást nyert. A mutáció elterjedésének és fennmaradásának feltehetően az elvérzéstől való védő hatás kedvezett.

First tutor
Name: 
Bereczky Zsuzsanna
Department: 
Klinikai Kutató Központ
Second tutor
Name: 
Gindele Réka
Department: 
Klinikai Kutató Központ
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program