A caspofungin in vitro hatákonyságának vizsgálata Candida krusei klinikai izolátumok ellen

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Erdelics Anikó

Abstract data

Előadás címe: 
A caspofungin in vitro hatákonyságának vizsgálata Candida krusei klinikai izolátumok ellen
Abstract: 

Munkánk során a caspofungin (CAS) in vitro hatékonyságát vizsgáltuk primer fluconazol rezisztenciával rendelkező C. krusei klinikai izolátumok (4363, 5029, 27393) és egy referenciatörzs (ATCC 6258) ellen normál RPMI-1640-ben, valamint 50% humán szérummal kiegészített tápközegben. Kísérletünk célja a CAS által kifejtett ölési ráta (K) vizsgálata volt 1-32 mg/L közötti CAS koncentrációkon idő-ölés kísérletek segítségével.
Az izolátumok minimális gátló koncentrációjának (MIC) meghatározása standard makrodilúciós módszerrel történt a CLSI M27-A3-as dokumentuma alapján. Az idő-ölés kísérletek során 0,5-16X MIC érték közötti koncentrációkat alkalmazva vizsgáltuk a CAS in vitro aktivitását mindkét tápközegben. Az idő-ölés kísérletek során nyert adatokat felhasználva meghatároztuk a CAS ölési kinetikáját. A különböző izolátumok és koncentrációk közötti eltéréseket Tukey-féle teszttel kiegészített egyszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk mindkét tápközegben. Ugyanazon CAS koncentrációk különböző médiumban kapott értékeinek összehasonlítását T-próbával végeztük.
Az összes általunk vizsgált izolátum MIC értéke RPMI-1640-ben 0,25 mg/L, míg 50% humán szérummal kiegészített tápközegben 2 mg/L volt. Kísérleteinkben a CAS kiváló fungicid aktivitással rendelkezett RPMI-1640-ben (≥1 mg/L), valamint 50% humán szérum jelenlétében (≥8 mg/L) az összes C. krusei izolátum esetén. A C. kursei klinikai izolátumok esetében a legmagasabb ölési rátát 4 mg/L CAS koncentrációnál jegyeztük fel RPMI-1640 tápközegben, ami szignifikánsan magasabb volt, mint a 2 és 32 mg/L koncentrációnál mért K értékek (P<0,05). 50% humán szérum jelenlétében a hatásos CAS koncentrációkhoz (4-32 mg/L) tartozó K értékek között nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést (P>0,05). Az 1, 2 és 4 mg/L CAS koncentrációknál mért ölési ráták szignifikánsan magasabbak voltak normál RPMI-1640-ben, mint az 50% humán szérummal kiegészített tápfolyadék esetén (P<0,01-0,005).
Összegzésként elmondható, hogy a CAS kiváló aktivitást mutat az általunk tesztelt izolátumok ellen normál RPMI-1640-ben és 50% humán szérummal kiegészített tápközegben.

First tutor
Name: 
Majoros László
Department: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program