Egyensúly és propriocepció felmérése és fejlesztése súlyos haemophiliás betegek körében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina), tercier prevenció (fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szivák Zsófia
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Ilková Alica

Abstract data

Előadás címe: 
Egyensúly és propriocepció felmérése és fejlesztése súlyos haemophiliás betegek körében
Abstract: 

A haemophilia egy bevérzésekkel járó véralvadási rendellenesség. A bevérzések leggyakrabban a mozgási szervrendszert érintik. Az elesések, valamint az általuk okozott sérülések megelőzése szempontjából fontos az egyensúly és koordinációs készség fejlesztése, különösen időskorban.
Vizsgálatainkat súlyos haemophiliában szenvedő férfiakon végeztük, egyikük 70, másikuk 57 éves volt. Az általános ízületi állapotot a specifikusan hemofíliás betegek vizsgálatára kifejlesztett Haemophilia Joint Health Score 2.0, valamint a Gilbert Score pontrendszer alapján mértük fel. Az izomerőt manuálisan, 0-tól 5-ig terjedő skálán mértük. Az egyensúly és propriocepció szintjének megállapítására a Tinetti féle Statikus Egyensúly és Járás Tesztet, valamint a Timed Get Up and Go tesztet alkalmaztuk. A betegek életminőségéről egy, a Health Assessment Questionnaire (HAQ), a Western Ontario and MacMaster (WOMAC) skála, valamint a Betegségteher-index kérdéseiből összeválogatott kérdőívvel tájékozódtunk.
Mindkét betegnél hetente kétszer 30 perces foglalkozást tartottunk, összesen 15 alkalommal. A gyakorlatok az izomerő, az egyensúly fejlesztését illetve a proprioceptív rendszer erősítését célzó feladatokat tartalmaztak, eszközökkel támogatva. Járásfejlesztő gyakorlatok is szerepeltek a programban.
Vizsgálatunk végén azt tapasztaltuk, hogy az izomerőt csak az egyik beteg érintett izomcsoportjaiban sikerült növelni, viszont mindkét beteg esetében javulást értünk el az egyensúlyérzékelésben és az egyensúly megtartásában. A célzott tesztek alapján javítottuk mindkét beteg járáskészségét. Az életminőség terén az egyik beteg javulást mutatott, a másik betegnél nem találtunk érdemi változást.
Az a feltételezésünk, hogy az alkalmazott gyakorlatok segítségével az egyensúly képessége javulni fog, mindkét beteg esetében beigazolódott. Nem minden mérésünk mutat azonban egyértelmű változást. Hosszabb ideig tartó tornaprogram és nagyobb beteglétszám szükséges az általános érvényű következtetések levonásához.

First tutor
Name: 
Schlammadinger Ágota
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Thrombosis és Haemostasis Központ

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program