A HDL antioxidáns tulajdonságai és a nesfatin-1 szérumszintjének lehetséges összefüggései II-es típusú cukorbetegekben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Endocrinology, nephrology, gastroenterology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tas Borbála Nauzika

Abstract data

Előadás címe: 
A HDL antioxidáns tulajdonságai és a nesfatin-1 szérumszintjének lehetséges összefüggései II-es típusú cukorbetegekben
Abstract: 

A nesfatin-1 egy újonnan identifikált, anorexigén adipokin, ebből adódóan az energiaegyensúlyt negatív irányba befolyásoló fehérje, mely hatással lehet a szénhidrát- és lipidanyagcserére. A nesfatinnak ilyen jellegű pontos funkciója nem ismert. Korábbi vizsgálatok tisztázták az egyéb adipokinek és az antiatherogén HDL-C, ill. annak antioxidáns hatásáért leginkább felelős paraoxonáz-1 enzim(PON1) közötti kapcsolatot. Jelen munkámban kíváncsi voltam arra, hogy a szérumneszfatin és a PON1 között milyen összefüggés van.
49 II-es típusú cukorbeteget (életkor:59,67±8,46;BMI:33,41±7,49 kg/m2)és 16 hozzájuk korban és nemben illesztett egészséges kontroll személyt (életkor:55,25±6,09;BMI:25,16±2,81kg/m2)vizsgáltunk. Mindkét csoportban meghatároztuk a lipid- és glükózháztartásra jellemző paramétereket. A szérum nesfatin-1 koncentrációját ELISA módszerrel, a HDL antioxidáns tulajdonságát a PON1 paraoxonáz(PON) és arilészteráz(Aryl) aktivitásával jellemezve spektrofotométerrel mértük.
9 beteg(DM) és 6 kontroll(K) mintájában volt értékelhető a szérum nesfatin-1 szintje, melyre e 2 csoport között nem kaptunk szignifikáns különbséget. A szérum PON- és arilészteráz-aktivitás nem különbözött szignifikánsan a két vizsgálati csoportban. A szérum nesfatin-1 szint szignifikánsan pozitívan korrelált a HDL-C (r=0,756, p=0,029) és az ApoA-1 szintjével (r=0,810, p=0,027), ill. mind a PON-, mind az arilészteráz-aktivitással egy pozitív, nem szignifikáns trendet mutatott DM betegek esetében (PON: r=0,550,p=0,201; Aryl: r=0,392,p=0,385). A kontroll csoportban szignifikáns inverz korreláció, az összes beteget (DM+K) tekintve pedig egy negatív tendencia mutatkozott a nesfatin-1 és a HbA1c között (K: r=-0,928, p=0,022; K+DM: r=-0,468, p=0,106).
Az általunk kimutatott szignifikáns korrelációk (betegekben a HDL-C, ApoA-1 esetén pozitív, kontrollokban a HbA1c esetén negatív) alapján a nesfatin-1 szoros kapcsolatot mutathat a szénhidrát- és lipidanyagcsere paramétereivel. A HDL-asszociált PON1 aktivitása, mely a HDL antioxidáns kapacitását jellemzi, és a nesfatin-1 közötti pozitív kapcsolat csak trendként látszott, elképzelhető azonban, hogy nagyobb esetszám mellett ez az összefüggés igazolható.

First tutor
Name: 
Paragh György
Department: 
Belgyógyászati Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program