2 D echocardiographiával illetve szívizom SPECT-tel meghatározott bal kamrai volumetriás adatok összevetése real time 3D szívultrahanggal nyert információkkal nagy kiterjedésű szívizom infarktust elszenvedett betegcsoportban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Cardiovascular medicine (cardiology, cardiac surgery)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Balla Patrícia

Abstract data

Előadás címe: 
2 D echocardiographiával illetve szívizom SPECT-tel meghatározott bal kamrai volumetriás adatok összevetése real time 3D szívultrahanggal nyert információkkal nagy kiterjedésű szívizom infarktust elszenvedett betegcsoportban
Abstract: 

A globális bal kamrai(BK-i) szisztolés funkció meghatározására a BK-i ejekciós frakció(EF) a legszélesebb körben használt mérés, mely az alapja a terápiás döntéshozásnak, az utánkövetésnek, és a túlélés fontos markereként tekintenek rá. A jelenlegi klinikai gyakorlatban a 2D szívultrahanggal nyert adatok képezik az alapját a BK-i volumetriás méréseknek, holott a 2D technika a geometriai feltételezési igényén túl a rövidülésből eredő volumenalulbecslés rizikóját is magában hordozza. BK-i dimenziók mérésének legelfogadottabb vizsgálóeljárása a szívizom MR, mellyel kiváló egyezést mutatnak a real time 3D (RT3D) vizsgálattal nyerhető adatok.
Célunk az volt, hogy összehasonlítsuk a noninvazív technikák képességeit a BK-i volumenek meghatározásában egy speciális betegpopulációban a RT3 dimenziós szívultrahangot használva referenciaként.
Módszer:
19 nagy kiterjedésű, legalább 7 BK-i segmentum érintettségét mutató ST elevációval járó szívizominfarktust elszenvedett beteget vizsgáltunk. Komplex szívultrahangos vizsgálat és kapuzott szívizom perfúziós SPECT történt a bal kamrai end-szisztolés(ESV), end-diasztolés volumenek(EDV), és az ezekből számított EF meghatározására. Pearson’s korrelációs koefficiens segítségével lineáris regressziós analízist végeztünk a korreláció leírására.
Eredmények:
Szívizom szcintigraphiával a BK-i volumenek és EF meghatározása kiváló összefüggést mutatott a RT3D szívultrahanggal(EDV: r=0,85; ESV: r=0,86; EF: r=0,73). 2D szívultrahang esetében szintén jó korreláció mutatkozott a volumenek meghatározása tekintetében(EDV: r=0,77; ESV: r=0,73), de ezen paraméterek felhasználásával a két dimenzióból Simpson módszerrel kalkulált EF nem mutatott olyan jó korrelációt a RT3D szívultrahanggal összevetve(EF(Simpson): r=0,5), habár még mindig jobb egyezőséget láthatunk, mint a napi gyakorlatban leggyakrabban használt, csak BK-i átmérőket felhasználó Teichholtz formulával számolt EF értékeivel szemben(EF(Teichholtz): r=0,26).
Következtetés:
A 2D szívultrahang alapján becsült bal kamrai EF nem biztosít pontos adatokat a kiterjedt szívizominfarktuson átesett, jelentős falmozgászavart mutató betegek esetében. A szívizom szcintigráfia alternatív lehetőséget jelent a BK-i volumenek előrejelzésében.

First tutor
Name: 
Jenei Csaba
Department: 
Kardiológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Kracskó Bertalan
Department: 
Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program