CD163 makrofág scavanger receptor szerepe a májcirrhosis patogenezisében és jelentősége a kórlefolyás előrejelzésében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Endocrinology, nephrology, gastroenterology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tornai Dávid

Abstract data

Előadás címe: 
CD163 makrofág scavanger receptor szerepe a májcirrhosis patogenezisében és jelentősége a kórlefolyás előrejelzésében
Abstract: 

Bevezetés: A májcirrhosisos betegek különösen fogékonyak a bakteriális fertőzésekre. A patogének korai felismerésében a természetes immunrendszer mintázatfelismerő receptorai (PRR) kulcsfontosságúak. A CD163, a makrofágok felszínén található PRR, melyről a sejtek aktivációja során a receptor extracelluláris része lehasad, szolubilis formában (sCD163) a szisztémás keringésbe kerül. Az emelkedett szérum sCD163 szintet a makrofág aktiváció szerológiai markerének tartják. A máj Kuppfer-sejtjei fontos szerepet töltenek be a májcirrhosis patogenezisében. Az irodalmi adatok szerint az emelkedett sCD163 szint májcirrhosiban összefüggést mutat a portális hipertenzió (PH) mértékével.
Célkitűzések és Módszerek: 149 egészséges kontroll személyben, illetve 337 infekcióban nem szenvedő májcirrhosisos betegben ELISA módszer segítségével meghatároztuk a szérum sCD163 szinteket, majd 2 éves követési idő alatt vizsgáltuk azok lehetséges összefüggését a betegség súlyosságával, a PH szövődményeinek megjelenésével, progressziójával, illetve a klinikailag jelentős infekciók (CSI) előfordulásával, valamint a mortalitással.
Eredmények: Májcirrhosisos betegekben szignifikánsan gyakrabban észleltünk emelkedett sCD163 szinteket (>6367ng/ml) a kontroll csoporthoz képest (p<0,0001), valamint a májbetegség súlyosságával párhuzamosan is gyakrabban kaptunk magasabb értékeket (Child A:15,6%, Child B:27,2% és Child C:44,8%, p<0,001). Ascites jelenlétében szintén nagyobb arányban találtunk emelkedett szinteket (31,2% vs. 19,7%, p=0,034). A CSI előfordulása azonban az sCD163 szint mind a 4 kvartilisében hasonlónak mutatkozott (28,7% 35,8% 29,4% és 33,3%), illetve a specifikus társbetegségek progressziójával sem találtunk összefüggést. A mortalitás szignifikáns kapcsolatot mutatott a sCD163 szinttel (Q4: 46,4% vs. Q1-3: 26,4-28,4-28,2% p=0,017).
Megbeszélés: Adataink azt mutatják, hogy májzsugorban, különösen annak előrehaladott formáiban az sCD163 szint megemelkedik. A PH szövődményeinek progressziója nem volt gyakoribb magasabb értékek esetén, emiatt a marker prognosztikai célra nem alkalmas. Az eredmények megkérdőjelezik az értékeknek a porta nyomással való összefüggését is.

First tutor
Name: 
Papp Mária
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Gastroenterológiai Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program