Az extracelluláris mátrix expressziós mintázata a patkány bulbus olfactoriusban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igaszságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
van der Wijk Ibolya Anna

Abstract data

Előadás címe: 
Az extracelluláris mátrix expressziós mintázata a patkány bulbus olfactoriusban
Abstract: 

A fila olfactorian keresztül a szaglási inger a bulbus olfactoriusba jut, ahol bonyolult ingerületfeldolgozást követően a tractus olfactoriuson keresztül jut el a szagló ingerület a limbicus rendszerbe és a központi idegrendszer más területeire.
Az extracellularis matrix (ECM) az idegrendszer sejtközötti tereiben lévő polianionos molekuláris hálózat. Funkciója az ion homeosztázis fenntartása, szinapszisok stabilizálása, sejt anyagcsere és aktivitás szabályozása. Vázát a hyaluronsav alkotja, melyhez kötődnek a kondroitin szulfát proteoglikánok (CSPG), és link proteinek, a proteoglikánok között a tenascin-R glikoprotein hoz létre kapcsolatot. Expressziója regionális, neuronok aktivitásától és kapcsolatrendszerétől függő. Specifikus halmozódása a neuronok körül a perineuronalis háló vagy net (PNN). Az ECM fontos szerepet játszik az idegrendszeri plaszticitási folyamatokban, ezért vizsgálataink célja a folyamatosan átépülő szaglórendszer ECM expressziós mintázatának tanulmányozása.
Vizsgálatainkat felnőtt nőstény Wistar patkányokon végeztük (n=3). Altatott állatokból a bulbus és tractus olfactoriust emeltük ki, és Sainte Marie oldatban fixáltuk, majd paraffinba ágyaztuk és 8 µm frontalis metszetetek készítettünk. Az ECM molekulákat hisztokémiai és immunhisztokémiai módszerrel mutattuk ki, a biotinilált hyaluronsav próba, biotinilált Wisteria floribunda agglutinin (WFA), ill. aggrecan, versican és neurocan elleni antitestekkel. A vizualizáció DAB-bal történt.
A hyaluronsav diffúz megjelenést mutat az olfactorius magokban. A WFA, mint általános CSPG marker, PNN-t a mitralis sejtek körül rajzolt ki a bulbus olfactoriusban. A neurocan és aggrecan is erős expressziót és PNN-t mutatott ki a stratum plexiforme internumban és externumban, ill. mitralis sejtek körül. A versican csak a fehérállomány kötegeiben mutatott gyenge expressziót, perikaryonok környezetében nem.
A szaglórendszer hálózataiban folyamatos az átépülés, amely a hyaluronsav magas szintjét, és kondroitin szulfátok alacsony expresszióját feltételezi. A glomerulusokban elsősorban hyaluronsav jelenlétét láttuk.

First tutor
Name: 
Gaál Botond
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program