Alifás alkohol metabolitok hatása granulociták fagocitózisára

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Baranyi Gergő
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bujdosó Orsolya

Abstract data

Előadás címe: 
Alifás alkohol metabolitok hatása granulociták fagocitózisára
Abstract: 

A közép- és kelet-európai országokban kitüntetett figyelmet érdemelnek a házi főzésű pálinkák, mert az etanolon kívül metanolt, 1- és 2-propanolt, 1- és 2-butanolt, izo-butanolt, valamint izoamil-alkoholt is tartalmaznak. Ezeknek az alkoholoknak a májban képződő elsődleges metabolitjai sorrendben az acetaldehid, a formaldehid, az 1-propanal, az aceton, az 1- és a 2-butanal, melyek hepatotoxikus hatásúak. Ezért a házi főzésű pálinkák nagymértékű fogyasztása hozzájárulhat a közép- és kelet-európai országok lakosságának az európai uniós átlagnál magasabb krónikus májbetegségek és májzsugor miatti halálozáshoz. Emellett számos tanulmány igazolta, hogy a túlzott alkoholfogyasztás immunszuppressziót okoz, ezért alkoholistáknál a fertőző betegségekkel szembeni fokozott érzékenység alakulhat ki. Ennek hátterében részben a patogén mikroorganizmusok bekebelezésében és elpusztításában fontos szerepet játszó granulociták fagocita aktivitásának csökkenése állhat, mivel korábbi kutatások szerint az etanol és az acetaldehid gátolja a granulociták fagocitózisát. A fagocita funkciót azonban a házi főzésű pálinkákban lévő alifás alkoholok metabolitjai is befolyásolhatják, de erre vonatkozó adatok még nincsenek. Ezért kutatásunk céljául tűztük ki annak vizsgálatát, hogyan hatnak a házi főzésű pálinkákban lévő alifás alkoholok metaboltjai a granulociták fagocitózisára. Kísérleteinkben a granulocitákat egészséges donorok véréből izoláltuk, majd azokat sejttenyésztő kamrákban kitapasztottuk. Ezután a sejteket opszonizált, fluoreszcein izotiocianáttal jelölt zimozán-A részecskékkel, és különböző koncentrációban az alifás alkoholok metabolitjaival inkubáltuk. A minták kiértékelését fluoreszcens mikroszkóp segítségével végeztük. Eredményeink szerint az acetaldehid, a formaldedid, az 1- és 2-propanal koncentrációtól függően, biológiailag releváns koncentrációkban gátolták a granulociták fagocitózisát. Ezért a házi főzésű pálinkákban lévő alifás alkoholok metabolitjai növelhetik az etanol immunszuppresszív hatását, ezáltal alkoholistáknál fokozhatják a fertőző betegségek iránti érzékenységet.

A kutatást támogatta: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031

First tutor
Name: 
Árnyas Ervin
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet
Second tutor
Name: 
Pál László
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program