A HSP 60 fehérje kifejeződése és feltételezett szerepe a fogfejlődés során

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Fogorvostudományok
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Papp Krisztina
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Polyák Angéla

Abstract data

Előadás címe: 
A HSP 60 fehérje kifejeződése és feltételezett szerepe a fogfejlődés során
Abstract: 

Az NF-κB transzkripciós faktor a TNFα, FGF receptorok által aktivált jelátviteli kaszkád konvergencia pontját képezi a fogfejlődés során. Az irodalomban ismert, hogy a HSP 60 befolyásolja az NF-κB mediált jelátviteli útvonalakat azáltal, hogy az NF-κB sejtmagba jutását gátló molekula (IκB) degradációját okozza. Jóllehet számos hősokkfehérje (HSP) szerepét vizsgálták a fogfejlődés során, azonban az irodalomban a HSP 60 szerepére nem találtunk hivatkozást. Az irodalomban elsőként vizsgáltuk a HSP 60 fehérje kifejeződését a fogfejlődés folyamán, és in vitro kísérleteinkkel választ kerestünk ezen fehérje feltételezett szerepére.

A HSP 60 fehérjét a fejlődő fogtelep különböző struktúráiban sikerült kimutatnunk immunhisztokémiai módszerrel. Nevezetesen a stratum intermédium, a zománccsomó és a belső zománchám területén figyeltük meg ezen fehérje expresszióját. Ezt követően, Trowel-típusú szövettenyészetben próbáltuk modellezni a HSP 60 fehérjének a fogfejlődésre gyakorolt hatását. Kísérleteink során exogén HSP 60 fehérjével kiegészített médiumban 16,5 napos embrióból származó alsó incisor fogcsírákat tenyésztettünk. A számítógép vezérelt morfológiai analízist követően elmondhatjuk, hogy a Picrosirius festett kontroll és tenyésztett minták között jelentős eltérések mutatkoztak. A tenyésztett minták esetén a zománccsomó megnagyobbodott, illetve a kontroll fogcsírákhoz képest abnormális alakú csúcsi rész volt látható. Annak felderítése érdekében, hogy a HSP 60 befolyásolja-e a fogcsírát alkotó ezen sejtek életképességét, sejtproliferációs vizsgálatokat, valamint TUNEL-Assay-t végeztünk. A sejtproliferációs teszt eredményei során nem volt eltérés a kontroll és tenyésztett minták között. A TUNEL-Assay vizsgálat viszont számos apoptotizáló sejtet mutatott ki a kezelt minták zománccsomójának környezetében.

Kezdeti megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy a HSP 60 fehérje expresszálódik a fejlődő fogtelep különböző struktúráiban, valamint az in vitro tenyésztés során egyértelmű volt a HSP 60 kezelt fogcsíra morfológiai változása a kontroll mintákhoz képest, aminek hátterében a sejtek életciklusát is minden bizonnyal befolyásoló HSP 60 is állhat. „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 keretében zajlik.”

First tutor
Name: 
Papp Tamás
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Second tutor
Name: 
Felszeghy Szabolcs
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program