Kv1.3 csatornák mobilitásának vizsgálata immunszinapszisokban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biofizika
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Borbásné Sebestyén Veronika

Abstract data

Előadás címe: 
Kv1.3 csatornák mobilitásának vizsgálata immunszinapszisokban
Abstract: 

Kísérleteim során a Kv1.3 káliumcsatorna mobilitását vizsgáltam humán T sejtvonalak és B sejtek között képződő immunszinapszisok (IS) membránjában. A C-terminális deléciót tartalmazó mutáns nem képes a vad típusra jellemző kölcsönhatásra a membrán-asszociált guanilát kinázokkal. A pórust érintő pontmutációt tartalmazó változat pedig nem vezet ionokat. Kollaborációs partnereink kimutatták, hogy a mutáns csatornák kisebb mennyiségben vándorolnak az IS-okba mint a vad típusúak, ami funkcionális következményekkel járhat. A csatorna molekuláris kölcsönhatásai befolyásolhatják a mobilitást, ezért megmértük a csatornák diffúziós állandóját fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával. Korábban kimutattuk, hogy a Kv1.3 mobilitása lecsökken IS-okon belül, ami a csatornák IS-on belüli kölcsönhatásaira utalhat. Emiatt a különböző csatornák mobilitását nemcsak az IS-okban, hanem azokon kívül is megmértük, hogy lássuk, jellemző-e ez a tendencia a többi sejtvonalra is. Egyedül álló sejteken tapasztaltuk, hogy a vad típusú és a deléciós mutáns csatorna mobilitása csökkent depolarizáció hatására, ezért most is végeztünk olyan méréseket, ahol a sejteket margatoxin (1 nM) segítségével depolarizáltuk.
Eredményeink azt mutatják, hogy a vad típusú csatorna mobilitása IS-on belül kisebb, mint IS-on kívül. Ez a C-terminális deléciós mutánsra is jellemző, de nem olyan szignifikáns mértékben, mint a vad típusú csatornánál. Ezzel szemben a pontmutáns csatorna mobilitása nem tér el IS-on belül és kívül. A vad típusú és a deléciós mutáns csatornák mobilitása depolarizáció hatására lecsökken nemcsak az egyedül álló, hanem az IS-t képző sejtek esetében is. A MgTx-nal depolarizált sejtek esetén is látjuk, hogy a Kv1.3 lassabban diffundál IS-on belül, mint azon kívül. A pontmutáns csatornát kifejező sejteken nem figyelhető meg hasonló változás depolarizáció hatására.
Kísérleteink megerősítik a csatorna C-terminális régiójának részvételét a molekuláris kölcsönhatásokban, mivel a deléciós mutáns csatornák mobilitása másként alakul IS-on belül a nyugalmi membránpotenciálú és depolarizált sejteken is. Emellett rávilágíthatnak a membránpotenciál szabályozó szerepére a membránfehérjék mobilitásában. Támogatás: TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001

First tutor
Name: 
Vámosi György
Department: 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program