A plazma omentin szint és a HDL antioxidáns tulajdonságának vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Endocrinology, nephrology, gastroenterology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Ujfalusi Szilvia

Abstract data

Előadás címe: 
A plazma omentin szint és a HDL antioxidáns tulajdonságának vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusban
Abstract: 

Az omentin egy nemrég felfedezett, döntően a viscerális zsírszövet által expresszált adipokin, amely összefüggésben áll az obesitással és a gyulladásos folyamatokkal. Korábbi tanulmányokban leírták, hogy az omentin véd az endothel sérülések, ezáltal az atherosclerosis kialakulása ellen. A humán paraoxonáz-1 (PON1) a high density lipoproteinhez (HDL-hez) kötött enzim, amely antioxidáns hatása révén gátolja a lipoproteinek oxidáxióját, csökkenti az endogén oxidatív stresszt. Célkitűzésünk az volt, hogy megvizsgáljuk elhízott, 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek plazma omentin szintjének és a HDL antioxidáns tulajdonságainak összefüggését.
49 2-es típusú diabeteses, elhízott személyt (BMI: 33.41 ± 7.49 kg/m2) és 16 nemben és korban illesztett (BMI: 25.16 ± 2.81 kg/m2) kontroll személyt vizsgáltunk. A plazma omentin koncentráció mérését ELISA módszerrel végeztük. A HDL antioxidáns tulajdonságát a PON1 enzim arilészteráz aktivitásával jellemeztük, amit spektrofotometriásan mértünk.
A plazma omentin koncentrációja a diabeteses csoportban (446.64 ± 116.03 ng/ml) nem különbözött szignifikánsan a kontrollokhoz képest (455.85 ± 95.13 ng/ml). A PON1 enzim arilészteráz aktivitása szintén nem mutatott szignifikáns különbséget a két vizsgálati csoportban. A plazma omentin szint negatívan korrelált a BMI-vel (r= -0.258; p= 0.04), a haskörfogattal (r= -0.252; p= 0.05) és az inzulinnal (r= -0.493; p= 0.01). Az omentin/BMI arány szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a HDL-C szintjével (r= 0.3; p= 0.02). Multivariációs analízis alapján megállapítható. hogy az omentin szint egyetlen független prediktora az inzulin (r=-0.40; p= 0.047).
Vizsgálataink alátámasztják, hogy az omentin számos metabolikus rizikófaktorral mutat negatív korrelációt, ezért hasznos biomarker lehet, azonban a HDL antioxidáns tulajdonságával nem találtunk összefüggést.

First tutor
Name: 
Paragh György
Department: 
Belgyógyászati Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program