Vinblasztin-rezisztens Caco-2 sejtek szelektálása és jellemzése

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Gédra Luca Borbála

Abstract data

Előadás címe: 
Vinblasztin-rezisztens Caco-2 sejtek szelektálása és jellemzése
Abstract: 

A Caco-2 bélhám sejtvonal széleskörűen alkalmazott modell a gyógyszerek in vitro felszívódásának tanulmányozásában. A sejtvonal vinblasztinnal történő szelektálása alkalmas a gyógyszerfelszívódást jelentős mértékben befolyásoló P-glikoprotein expressziójának fokozására. Ez a transzmembrán fehérje fiziológiás körülmények között számos hatóanyag felszívódását csökkenti azáltal, hogy a gyógyszermolekulákat visszapumpálja a bél lumenbe. Munkánk célja ezen vinblasztin-rezisztens sejtek szelektálása, jellemzése, majd segítségükkel felszívódási modell beállítása. A szelektálás a passzálások során a tenyésztőmédiumhoz adott 8 nM vinblasztinnal történt. A vinblasztinnal szemben kialakult rezisztenciát többféle módszerrel vizsgáltuk. MTT teszt segítségével összehasonlítottuk a vinblasztin és doxorubicin antiproliferatív hatását kezeletlen és vinblasztin-rezisztens sejteken. A rezisztenciát okozó P-glikoprotein jelenlétét immunfestéssel mutattuk ki. A P-glikoprotein funkcióját a két sejtvonal között összehasonlítottuk calcein-esszé segítségével, melyet microplate-en és áramlási citometriás méréssel is elvégeztünk. A vinblasztin-rezisztens sejtrétegen fluoreszcens taxol származék permeabilitását vizsgáltuk, valamint a modell integritását Transzepitheliális Elektromos Ellenállás (TEER) mérésével ellenőriztük. A végzett kísérletek bizonyították a vinblasztinnal kezelt Caco-2 sejtréteg hatóanyaggal szemben megváltozott permeabilitását, amelyért a P-glikoprotein a felelős. További munkánk során a szelektált vinblasztin-rezisztens sejtvonalon lehetőség nyílik a rosszul felszívódó, P-glikoprotein szubsztrát molekulák hatékonyabb azonosítására és vizsgálatára, valamint új gyógyszerhordozó rendszerek tesztelésére.

First tutor
Name: 
Fenyvesi Ferenc
Department: 
Gyógyszertechnológiai Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program