Clostridium difficile – figyelőszolgálat tapasztalatai egy megyei kórház beteganyagában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Komáromi Erzsébet

Abstract data

Előadás címe: 
Clostridium difficile – figyelőszolgálat tapasztalatai egy megyei kórház beteganyagában
Abstract: 

Bevezetés: A nosocomialis fertőzések közül a Clostridium difficile-asszociált colitis (CDAC) kiemelt probléma világszerte. A halálozás magas, a gyors és helyesen megválasztott kezelés megelőzheti a relapszusok kialakulását, a súlyos szövődményeket és a halált.
A vizsgálat célja: Prospektív tanulmány keretében a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet fekvőbeteg osztályain 2012. január 1. és 2013. június 30. között CDAC fertőzéssel kezelt felnőtt betegek epidemiológiai adatainak feldolgozása.
Módszer: Az adatfeldolgozás alapját a kórházban 2012-ben induló Clostridium difficile figyelőszolgálat egyedi betegkövető lapja szolgálta. A figyelőszolgálat a beteg első észlelése során, a betegség súlyossága alapján döntött a kezelésről, majd a betegeket naponta követte. A súlyossági score tartalmazta többek között a napi székletszám változását is, melyet az osztályos nővér rögzített a kórházban bevezetésre került Bristol-skála székletkövető lapon.
Eredmények: A 164 beteg 56,1%-a nő volt, átlagéletkoruk (75,6 év) szignifikánsan magasabb volt a férfiakéhoz (72,4 év) viszonyítva. A betegek 79,27 %-a tartozott a 65 év feletti rizikó csoportba. A rizikótényezők közül összesen 154 beteg (93,9 %) kapott a fertőzés kialakulása előtt antibiotikumot, 96 beteg (58,54%) protonpumpagátlót (PPI). 2013-ban a
PPI-t használók aránya csökkent az előző évhez viszonyítva (63,27%, 51,52%, p=0,148). Hasonló tendencia volt megfigyelhető a megelőző antibiotikum kezelésben is (96,94%, 89,39%, p=0,091). A relapszusos esetek aránya átlagosan 15,85% volt, 2012-ben 19 beteg (19,39%), 2013-ban 7 beteg (10,61% ; p=0,190). A halálozás 23,17% volt, a nem relapszusos csoportban 24,64%, a relapszusos csoportban 15,38%; a különbség nem volt szignifikáns. 2013-ban a halálozás 21,21%-ra csökkent (2012: 24,49%, p=0,708).
Konklúziók: A szolgálat munkája hatékony volt – bár a különbség nem volt szignifikáns –, csökkenő tendencia volt megfigyelhető a relapszusos esetek gyakorisága és a halálozás tekintetében, illetve 2013-ban a relapszusos esetek között egyáltalán nem fordult elő halálozás.

First tutor
Name: 
Rákóczi Éva
Department: 
Klinikai Farmakológiai, Infektológiai és Allergológiai Intézet, Kenézy Gyula Kórház

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program